Permanentiehonoraria voor pediaters

status
Accessible to everyone

Permanentiehonoraria voor pediaters

Sinds 1 juli 2010 betaalt de verzekering voor geneeskundige verzorging (ziekteverzekering) onder bepaalde voorwaarden een permanentiehonorarium aan de ziekenhuizen voor de aanwezigheid van een pediater, aan de ziekenhuizen die een dienst kindergeneeskunde (kenletter E) hebben met een zorgprogramma voor kinderen. De pediater moet dan in het ziekenhuis aanwezig zijn van 9 tot 17 u per weekdag die niet in een weekend valt of die niet samenvalt met een feestdag. De ziekenhuizen moeten de nodige gegevens meedelen via onze webtoepassing.

​Welke gegevens worden meegedeeld via de toepassing?

Per trimester worden per ziekenhuis dat in aanmerking komt alle weekdagen geregistreerd die niet in een weekend vallen of die niet samenvallen met een feestdag en waarop een pediater in het ziekenhuis aanwezig was van 9 tot 17 uur.

Toegang tot de toepassing?

Alleen de hoofdartsen van de ziekenhuizen die in aanmerking komen en die een aanvraag hebben ingediend, hebben toegang via hun gebruikersnaam en paswoord.

Wat doen in 3 speciale gevallen?

Er zijn speciale procedures in geval van:

  • vervanging van de hoofdarts
  • geblokkeerd of vergeten paswoord
  • fusie van 2 ziekenhuizen

Meer informatie

Contacten

Laatst aangepast op 25 januari 2018