Docleg: databank reglementering

status
Vergrendeld

Docleg: databank reglementering

Docleg is een databank met zoekmodule, met de reglementaire teksten van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (behalve de nomenclatuur en reglementaire teksten over geneesmiddelen).

Welke reglementaire teksten bevat Docleg?

Docleg bevat de meeste reglementaire teksten over de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De belangrijkste daarvan zijn:

 • de gecoördineerde wet van 14 juli 1994
 • het koninklijk besluit van van 3 juli 1996
 • de verordening op de geneeskundige verzorging
 • de verordening op de uitkeringen.

Daarnaast zijn er tal van andere reglementaire teksten (uitvoeringsbesluiten, akkoorden, enz.) beschikbaar.

Let op:
Docleg is een hulpmiddel maar vervangt niet de teksten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, die als enige rechtsgeldig zijn.

Hoe kunt u de reglementaire teksten in Docleg raadplegen?

 • via een menu waarin de teksten in verschillende categorieën zijn ingedeeld
 • via een zoekopdracht.

Hoe worden de reglementaire teksten in Docleg op het scherm weergegeven?

Wat bevat Docleg aan actuele en historische versies van de reglementering?

 • de actuele versie van alle reglementaire teksten (= de versie die van kracht is)
 • volledige historiek
  • van alle recente reglementaire teksten (vanaf 2005)
  • van de belangrijkste reglementaire teksten (bv. gecoördineerde wet)
 • beperkte historiek van oudere reglementaire teksten

Hebt u hulp nodig in Docleg?

Via het menu bovenaan op het scherm kunt u steeds de helpfunctie raadplegen. De informatie in de helpschermen is contextgebonden: dat wil zeggen dat de informatie zich aanpast aan de inhoud van de pagina waarop u zich bevindt.

Voorbeelden:

 • Wanneer u tekst raadpleegt, krijgt u een helpscherm i.v.m. navigeren
 • Wanneer u de zoekmotor raadpleegt, krijgt u een helpscherm i.v.m. opzoeken.

In welke taal zijn de teksten in Docleg opgesteld?

Docleg bevat van elke reglementaire tekst een Nederlandstalige en een Franstalige versie. De taalkeuze bevindt zich bovenaan en onderaan op elk scherm.

Contacten

Laatst aangepast op 01 februari 2016