Diagnostische middelen, verzorgingsmiddelen, medische voeding, magistrale bereidingen: Online diensten voor de farmaceutische industrie

status
Vergrendeld

Diagnostische middelen, verzorgingsmiddelen, medische voeding, magistrale bereidingen: Online diensten voor de farmaceutische industrie

Deze beveiligde applicatie is bedoeld voor bedrijven die het volgende produceren: diagnostische- en verzorgingsmiddelen, medische voeding, producten voor magistrale bereidingen. Het stelt hen in staat stappen te ondernemen bij "de Commissie voor Terugbetaling van Farmaceutische Producten en Verstrekkingen" (CTFPV): verzoek om een product op te nemen in de lijst van voor vergoeding in aanmerking komende producten; Verzoek om de vergoeding van een product te wijzigen. Tegen 1 april 2022: de nieuwe verbintenissen ondertekenen die vereist zijn voor hun producten die reeds zijn opgenomen in de lijsten van producten die terugbetaalbaar zijn door de verplichte ziekteverzekering (opgesomd in de bijlage bij het K.B. van 23.11.2021).

Bevestig vóór 1 april 2022 uw verbintenissen voor al uw reeds terugbetaalde producten

De regels in verband met de nieuwe procedure moeten uiteraard gelden voor alle producten die de verzekering voor geneeskundige verzorging vergoedt.

Het is dus van essentieel belang dat u vóór 1 APRIL 2022 een nieuwe verbintenis ondertekent voor elk van uw producten (opgenomen in de bijlage bij het K.B. van 23.11.2021) op de lijsten van voor terugbetaling in aanmerking komende producten. Doe dit zelfs als er voor deze producten geen wijziging is.

Het CTFPV zal de schrapping van rechtswege moeten voorstellen van de producten waarvoor uw onderneming deze verbintenisbevestiging niet vóór 1 april 2022 zal hebben ondertekend.

Handleidingen voor het gebruik van de online applicatie

Hier zijn verschillende handleidingen om u te helpen bij het gebruik van onze online toepassing TRFPP:

Om toegang te krijgen tot de applicatie:

Om de terugbetaling van een product door de verplichte ziekteverzekering aan te vragen, om de terugbetalingsvoorwaarden of de prijs te wijzigen, een product of de verpakking te schrappen:

VÓÓR 1 APRIL 2022:
Om te bevestigen dat een product dat momenteel wordt vergoed, dat ook moet blijven:

Demonstratie van de toepassing TR-FPP voor en door farmaceutische firma's 

Meer informatie

Contacten

Laatst aangepast op 13 mei 2022