Beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten

status
Accessible to everyone

Beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten

Sinds 1 januari 2008 betaalt de verzekering voor geneeskundige verzorging (ziekteverzekering) onder bepaalde voorwaarden een beschikbaarheidshonorarium aan de ziekenhuizen met een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg en/of een erkende functie voor intensieve zorg. Dit gebeurt per weekend of wettelijke feestdag die niet in een weekend valt, voor de arts-specialisten die deelnemen aan de wachtdiensten georganiseerd door de ziekenhuizen en waarvan het specialisme in aanmerking komt voor de beschikbaarheidshonoraria. De ziekenhuizen moeten de nodige gegevens meedelen via onze webtoepassing.

​Welke gegevens worden meegedeeld via de toepassing?

Per trimester worden voor alle weekends of wettelijke feestdagen die niet in een weekend vallen de namen geregistreerd van de artsen-specialisten die hebben deelgenomen aan de wachtdiensten.

Belangrijk: Eén naam per specialisme dat in aanmerking komt.

Toegang tot de toepassing?

Alleen de hoofdartsen van de ziekenhuizen die in aanmerking komen en die een aanvraag hebben ingediend, hebben toegang via hun gebruikersnaam en paswoord.

Wat doen in 3 speciale gevallen?

Er zijn speciale procedures in geval van:

  • vervanging van de hoofdarts
  • geblokkeerd of vergeten paswoord
  • fusie van 2 ziekenhuizen.

Meer informatie

Contacten

Laatst aangepast op 27 april 2021