Bedrag van de forfaitaire uitkering tijdens uw moederschapsrust als zelfstandige


De uitkering die u als zelfstandige tijdens uw moederschapsrust ontvangt, wordt forfaitair vastgesteld.

Bedrag van de forfaitaire uitkering tijdens een moederschapsrust, per week
(in EUR, bruto, voor een 6-dagenweekregeling):

Tabel 1 - Wekelijkse forfaitaire uitkering voor de moederschapsrust in 2019 (en EUR) 

​Forfait
van 01.01
tot 30.06
Forfait
vanaf 01.07 (*)
Wekelijks forfait ​484,90 ​489,75
​Wekelijks forfait voor een halftijdse moederschapsrust ​242,45 ​244,87

(*) Herwaardering van forfaits

 

Tabel 2 - Wekelijkse forfaitaire uitkering voor de moederschapsrust in 2018 (en EUR) 

Forfait
van 01.01
tot 31.08
​Forfait
van 01-09 (*)
tot 31-12
Wekelijks forfait 475,41​​ ​484,90
​Wekelijks forfait voor een halftijdse moederschapsrust ​237,71 ​242,45

(*)  Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%) 

Tabel 3 - Wekelijkse forfaitaire uitkering voor de moederschapsrust in 2017 (en EUR) 

​Forfait
van 01.01 (*)
tot 31.05
Forfait
van 01.06 (**)
tot 31.08
Forfait
van 01.09 (***​)
tot 31.12
Wekelijks forfait 458,31​ 467,47​ 475,41​​
​Wekelijks forfait voor een halftijdse moederschapsrust ​229,15 ​233,73 ​237,71

(*) Invoering van de mogelijkheid voor de gerechtigde om gedurende de facultatieve periode van haar moederschapsrust haar normale beroepsactiviteit halftijds uit te oefenen
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
(***) Herwaardering van forfaits

Contacten

 

Laatst aangepast op 26 juni 2019