Medisch-farmaceutisch overleg - Goedgekeurde kwaliteitsbevorderende programma’s

Overzicht van de kwaliteitsbevorderende programma’s die het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) goedkeurde.

COVID-19: transmurale medicatiebegeleiding voor patiënten die getroffen werden door COVID-19 en verblijven in een schakelzorgcentrum  - New

Veilig gebruik van NSAID

Rationeel gebruik van benzodiazepines voor slapeloosheid door multidisciplinaire samenwerking

Veilig minder antibiotica

Medicatieschema’s en innamemomenten van geneesmiddelen

De behandeling van patiënten met diabetes type 2 verbeteren

Geneesmiddelen bij ORL-pathologie bij kinderen

Stimuleren van het rationeel en veilig gebruik van opioïde medicatie bij niet-kanker pijn

Magistraal voorschrijven als additionele therapeutische optie

De huisarts en huisapotheker in duo voor de chronische patiënt

Eénlijn.be : Digitaal gegevens delen rond medicatie

Optimalisatie van de behandeling en de zorg van de type 2 diabetes patiënt door multidisciplinaire samenwerking

Verbeteren van de therapietrouw van een patiënt onder een TNF-alfa-remmer door een betere samenwerking tussen huisarts en apotheker

Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: zorgtrajecten

Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: bereikbaarheid en communicatie ; afspraken over het voorschrift ; VOS en substitutie

Een interdisciplinaire aanpak van polymedicatie bij ouderen

Medicatienazicht bij risicopatiënten met polyfarmacie

Multidisciplinaire aanpak bij Chronische Nierinsufficiëntie (CNI)

Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: magistrale bereidingen

Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: misbruik en verslaving

Multidisciplinaire aanpak bij het goed gebruik van directe orale anticoagulantia (DOAC)

Focus op enkele vaak voorkomende interacties in de klinische praktijk; hoe het risico voor de patiënt inperken ?

Valpreventie: het verband tussen psychofarmaca en vallen

Transmuraal medicatiebeleid

Contacten

 

Laatst aangepast op 21 april 2020