Onze hulp bij een medisch ongeval

Als u schade hebt opgelopen als gevolg van gezondheidszorg, dan kunt u ons Fonds voor de medische ongevallen (FMO) in bepaalde gevallen om advies vragen en eventueel een schadevergoeding krijgen.

Onze tussenkomst is gratis, maar kijk goed na of u aan alle voorwaarden voldoet, voordat u uw aanvraag indient.


In welke gevallen en hoe een advies vragen aan het FMO?

Wij onderzoeken enkel de schade die geleden is sinds 2 april 2010.
Als dat het geval is, dan moet uw schadegeval voldoen aan een reeks voorwaarden om een aanvraag te kunnen indienen.

  • Voor welke schadegevallen kunt u ons contacteren? Voor welke situaties zijn wij niet bevoegd?
  • Wie kan een aanvraag indienen?
  • Hoe uw aanvraag correct indienen?

Hoe analyseren wij uw aanvraag?

U hebt een aanvraag ingediend voor schade als gevolg van gezondheidszorg. Als wij uw situatie kunnen behandelen, dan vertrouwen wij uw dossier toe aan een dossierbeheerder en analyseren wij uw dossier stap voor stap.

Tijdens de analyse van uw dossier kunnen wij aan derden aanvullende informatie vragen en in der minne een medische expertise organiseren. Op die manier kunnen wij de oorzaken, de omstandigheden en de gevolgen van de schade evalueren, en ook de eventuele schadevergoeding voorstellen.

Ons advies over de aansprakelijkheid en de weerslag op de vergoeding

Zodra de volledig analyse van uw dossier is afgerond, sturen wij u per brief een duidelijk, nauwkeurig en gemotiveerd advies over de aansprakelijkheid van de zorgverlener.

Op basis van dat advies betreffende de aansprakelijkheid, volgt de procedure voor een eventuele vergoeding.

 

Recent gewijzigde pagina’s  Recent gewijzigde pagina’s

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 06 april 2022