Tegemoetkoming in de prijs van stoma- en/of incontinentiemateriaal

Moet u stoma- en/of incontinentiemateriaal dragen?  Dan komt uw ziekenfonds onder bepaalde voorwaarden tegemoet in de prijs.


Wat zijn de voorwaarden voor tegemoetkoming?

Uw ziekenfonds komt pas tegemoet als de volgende 4 voorwaarden vervuld zijn:

 • U hebt een specifiek medisch probleem: u bent een stomapatiënt . (colo-, ileo-, uretero-, cysto- ou nefrostomie) en/of u heeft een open fistel(s) van het darmstelsel of van de urinewegen of u lijdt aan urinaire incontinentie.

 • Uw arts heeft u stoma- en/of incontinentiemateriaal voorgeschreven.
  • 1e medisch voorschrift: is vereist om stoma en/of incontinentiemateriaal te kunnen krijgen
  • Hernieuwing: er is geen medisch voorschrift vereist

 • U neemt contact op met een erkende bandagist en koopt het materiaal bij deze erkende bandagist.

 • Het stoma- en/of incontinentiemateriaal staat op onze lijst van vergoedbare producten.

Welke stappen zijn er voor de tegemoetkoming?

Uw ziekenfonds komt pas tegemoet nadat de volgende 4 stappen afgerond zijn:

 1. U raadpleegt uw arts.

 2. Uw arts geeft u een medisch voorschrift voor stoma- en/of incontinentiemateriaal

 3. U neemt contact op met een erkende bandagist die u de volledige informatie geeft over de verschillende soorten van stoma- en/of incontinentiemateriaal en u zal bijstaan bij het maken van de juiste materiaalkeuze.

  - Belangrijk : is dat het materiaal voorkomt op onze lijst van vergoedbare producten.
  - Of er al dan niet een supplement moet worden betaald hangt ook af van het gekozen materiaal.

 4. De erkende bandagist levert uw stoma- en/of incontinentiemateriaal persoonlijk af en maakt een getuigschrift van aflevering (=bijlage 13) op. De betaling zal meestal niet rechtstreeks door de patiënt gebeuren maar zal worden geregeld door de erkende bandagist via de derdebetalersregeling.

Hoe vaak is er recht op tegemoetkoming?

Het afleveren van het stoma- en/of incontinentiemateriaal gebeurt via dotatieperiode, het aantal stuks per periode van 3 maanden.

Stomamateriaal voor type stoma :​ Dotatie platen Dotatie zakjes (zonder combinatie van verschillende systemen) Dotatie zakjes (met combinatie van verschillende systemen)
​colostoma ​35 stuks / 3 maanden ​180 stuks / 3 maanden ​90 stuks / 3 maanden
​Ileostoma ​45 stuks / 3 maanden ​90 stuks / 3 maanden ​90 stuks / 3 maanden
urostoma ​45 stuks / 3 maanden ​60 stuks / 3 maaden ​/
 
Incontinentiemateriaal Dotatie penishuls​ Dotatie zakjes Dotatie beenzak
Fistel(s) van de urinewegen ​90 stuks / 3 maanden ​20 stuks / 3 maanden ​20 stuks / 3 maanden
 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 06 december 2019