Vrouwelijke genitale verminking: medische en psychosociale begeleiding in een gespecialiseerd centrum – Heelkunde

Bent u een vrouw en hebt u genitale verminking ondergaan? Dan kunt u medische, paramedische, psychologische en sociale begeleiding krijgen door een centrum met een RIZIV-overeenkomst. Het centrum kan u ook adviseren en de passende medische verzorging voorschrijven. In sommige gevallen kan het centrum een operatie voor de reconstructie van de clitoris uitvoeren.

Tot wie richten die centra zich?

Als u een niet-therapeutische ingreep hebt ondergaan die letsels aan de genitaliën heeft veroorzaakt, dan kunt u begeleiding en in sommige gevallen een reconstructieve operatie krijgen door een centrum met een RIZIV-overeenkomst.

U moet minstens:

  • 14 jaar oud zijn voor de medische en psychosociale begeleiding
  • 18 jaar oud zijn voor de reconstructieve operatie.

U mag enkel een reconstructieve operatie ondergaan als u op voorhand medische en psychosociale begeleiding hebt gekregen (minstens 5 sessies).

Wat bieden de centra aan?

Het centrum van uw keuze kan u begeleidingssessies geven. Die sessies duren 1 uur. U kunt er maximaal 25 krijgen. Die sessies kunnen het volgende omvatten:

  • een multidisciplinair bilan
  • informatie over genitale verminking, de daaraan verbonden gevolgen en hun behandeling
  • een geïndividualiseerd zorgplan, met inbegrip van het multidisciplinair overleg over een eventuele heelkundige ingreep voor de reconstructie van de clitoris
  • een seksuologische en psychologische therapie die aan uw behoeften is aangepast
  • hulp bij het vervullen van de administratieve formaliteiten die nodig zijn voor het goede verloop van uw geïndividualiseerd zorgplan
  • informatie over de wetgeving.

Het centrum kan ook de operatie voor de reconstructie van de clitoris uitvoeren, als die uitvoerbaar en gewenst is.

Hoe kunt u aanspraak maken op de begeleiding en de eventuele operatie voor de reconstructie van de clitoris door een centrum?

U moet zich richten tot een centrum dat vermeld is op de lijst van RIZIV-centra met overeenkomst.

Wat moet het centrum doen om u te begeleiden?

Het centrum moet:

Indien uw ziekenfonds ermee akkoord gaat, dan kan het gespecialiseerde centrum zorgen voor uw begeleiding of een reconstructieve operatie uitvoeren.

Hoeveel betaalt u?

U betaalt enkel uw ambulant persoonlijk aandeel (het ‘remgeld’) voor:

  • de medische en psychosociale begeleiding
  • de reconstructieve operatie, als die is uitgevoerd.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 10 april 2019