Immunoglobulinen : vergoedingsvoorwaarden op 1 april 2017

Op 1 april 2017 wijzigen de vergoedingsvoorwaarden voor alle geneesmiddelen behorende tot de klasse van de normale menselijke immunoglobulinen. De vergoedingsvoorwaarden worden aangepast in functie van de indicatie, dit in overeenstemming met de huidige wetenschappelijke richtlijnen.


Over welke geneesmiddelen gaat het?

Het gaat over de normale menselijke immunoglobulinen met name de geneesmiddelen Hizentra, Gammanorm, Multigam, Multigam 10 %, Nanogam, Privigen, Octagam, Octagam 10 % en Sandoglobuline.

Welke voorwaarden wijzigen ?

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) blijft deze geneesmiddelen terugbetalen, maar vanaf 1 april 2017 wijzigen de vergoedingsvoorwaarden in functie van de indicatie.

 • De ziekteverzekering betaalt niet langer de immunoglobulinen terug voor de behandeling van verworven immuundeficiëntiesyndromen
  (paragraaf 6790100, punt a) 2 en paragraaf 3410000, punt a) 2)

 • De ziekteverzekering zal de immunoglobulinen wel blijven terugbetalen voor de behandeling van primaire immuundeficiëntie waarbij de diagnose en de klinische herevaluatie gebeurt door een arts van ‘The Belgian primary immunodeficiency group’.
  (paragraaf 6790100 en 3410000, punt a) 1)

 • Voortaan zal de ziekteverzekering de immunoglobulinen terugbetalen voor de behandeling van multipel myeloom, CLL, en bij elke andere relevante B-cel maligniteit of een iatrogene B-cel deficiëntie door het gebruik van monoclonale antilichamen of van  chemotherapie.
  (paragraaf 6790100 en 3410000, punt a) 3)

Overzicht van de nieuwe vergoedingsvoorwaarden voor deze geneesmiddelen in de webtoepassing

Wat zijn de gevolgen voor u als arts specialist?

De machtigingsaanvraag tot terugbetaling die u indient voor uw patiënt bij de adviserend arts van zijn/haar verzekeringsinstelling zal moeten voldoen aan de nieuwe voorwaarden.

 • Uw patiënt is reeds in het bezit van een machtiging « type b » voor de terugbetaling van één van deze geneesmiddelen, voor  een andere indicatie dan de  « verworven immuundeficiëntiesyndromen »

  Deze machtiging blijft geldig tot aan de vermelde vervaldatum. Om de continuïteit van de terugbetaling voor uw patiënt te garanderen, vraagt u een nieuwe machtiging van terugbetaling aan tijdens de volgende consultatie, via een nieuw omstandig verslag.

 • Uw patiënt is reeds in het bezit van een machtiging « type b » voor de terugbetaling van één van deze geneesmiddelen betreffende de indicatie
  « verworven immuundeficiëntiesyndromen »

  Deze machtiging blijft geldig tot aan de vermelde vervaldatum.
  Vanaf 1 april 2017 betaalt de ziekteverzekering deze geneesmiddelen niet meer terug in deze indicatie. U kan, vanaf deze datum, hiervoor geen nieuwe machtiging tot terugbetaling meer aanvragen.

 • U meent dat uw patiënt lijdt aan een primair immuundeficiëntiesyndroom (PID)
  • De diagnose moet gesteld en/of bevestigd worden door een arts van ‘The Belgian primary immunodeficiency group’.
  • Elke 12 maanden, moet de noodzaak tot behandeling met immunoglobulinen klinisch geherevalueerd worden door - of in overleg met - een arts die deel uitmaakt van deze groep.

Overgangsmaatregel tot 1 oktober 2017 : als de consultatie bij een arts van de The Belgian primary immunodeficiency group’ voor de bevestiging van de diagnose niet mogelijk is vóór het eind van de geldigheid van de huidige machtiging :

  • Mag de ziekenhuisapotheker, «om reden van overmacht”, de facturatie uitstellen totdat de arts van ‘The Belgian primary immunodeficiency group de diagnose stelt en/of bevestigt .
  • Betaalt de ziekteverzekering de normale menselijke immunoglobulinen terug, intraveneus of subcutaan toegediend en afgeleverd door een ziekenhuisapotheker tijdens de periode tussen het eind van de geldigheid van de huidige machtiging en de consultatie bij de arts van ‘The Belgian primary immunodeficiency group’. Deze terugbetaling is enkel mogelijk indien die arts ook effectief een PID vaststelt met noodzaak tot behandeling met immunoglobulinen.

 • Uw patiënt start een behandeling op met een immunoglobuline

  Vraag voor uw patiënt een machtiging tot terugbetaling aan bij de adviserend arts van het ziekenfonds waarbij uw patiënt is aangesloten.

Waarom deze wijziging?

De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) heeft de vergoedingsvoorwaarden van de immunoglobulinen op basis van de huidige richtlijnen en literatuurgegevens geherevalueerd.

Doordat evidentie ontbreekt over het gebruik van immunoglobulinen in de behandeling van verworven immuundeficiëntiesyndromen, betaalt de ziekteverzekering de immunoglobulinen niet langer terug in deze indicatie.

Daarentegen zijn op basis van gegevens in de literatuur, de voorwaarden voor terugbetaling aangepast bij CLL, MM en bij  elke andere relevante B-cel maligniteit of iatrogene B-cel deficiëntie door het gebruik van monoclonale antilichamen of van van chemotherapie.

Contacten

 

Laatst aangepast op 22 februari 2018