Terugbetaalde geneesmiddelen in hoofdstuk IV voor de behandeling van familiale of primaire hypercholesterolemie : terugbetaling vanaf 1 oktober 2016

Op 1 oktober 2016 zullen de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde geneesmiddelen uit hoofdstuk IV  gebruikt in het kader van de behandeling van een familiale en primaire hypercholesterolemie wijzigen.


Over welke geneesmiddelen gaat het?

Het gaat over de geneesmiddelen:

  • van de klasse van de statines in het kader van de behandeling van familiale hypercholesterolemie ( terugbetalingscategorie A)
  • op basis van ezetimibe (enkel of in associatie) in het kader van de behandeling van familiale hypercholesterolemie ( terugbetalingscategorie A) en van de primaire hypercholesterolemie (terugbetalingscategorie B).

Welke voorwaarden wijzigen ?

De ziekteverzekering blijft de terugbetaling van deze geneesmiddelen via hoofdstuk IV verzekeren, maar de vergoedingsvoorwaarden om een terugbetaling te krijgen, zijn aangepast aan de huidig geldende wetenschappelijke aanbevelingen.

Raadpleeg het overzicht van de vergoedingsvoorwaarden van deze geneesmiddelen voor :

  • de overeenkomst tussen de oude en nieuwe paragrafen van hoofdstuk IV voor deze geneesmiddelen
  • de nieuwe classificatie van de indicaties die in hoofdstuk IV vergoedbaar zijn.

Wat zijn de gevolgen voor u als arts specialist?

De machtigingsaanvraag die u voor uw patiënt indient bij de adviserend arts van zijn ziekenfonds zal moeten beantwoorden aan deze nieuwe voorwaarden.

  • Uw patiënt heeft reeds een machtiging “type d” (onbeperkte duur) voor de terugbetaling van deze geneesmiddelen 

Deze machtiging blijft geldig tot en met 31 december 2017. Deze overgangsregel zal uw patiënt de tijd geven om u terug te raadplegen. Om de continuïteit van de terugbetaling voor uw patiënt te garanderen, vult u, bij de eerstvolgende raadpleging, een nieuw formulier voor de machtingsaanvraag in (vóór 1 januari 2018).

  • Uw patiënt heeft reeds een machtiging “type e” (beperkte duur) voor de terugbetaling van Crestor 5 mg 

Deze machtiging blijft geldig tot het einde van zijn vervaldag.  Om de continuïteit van de terugbetaling voor uw patiënt te garanderen, vraagt u, bij de eerstvolgende raadpleging, een machtiging tot terugbetaling voor hem aan via de nieuwe aanvraagformulieren

  • Uw patiënt start een behandeling met één van de geneesmiddelen

Vraag een machtiging tot terugbetaling voor hem aan via de nieuwe aanvraagformulieren.

U kan de nieuwe formulieren voor de machtingsaanvraag downloaden via onze webtoepassing « Genesmiddelen van hoofdstuk IV ».

Waarom deze wijziging?

Geneesmiddelen voor de behandeling van familiale hypercholesterolemie

De vergoedingsvoorwaarden van de statines en van ezetimibe (enkel of in associatie) in het kader van een familiale hypercholesterolemie waren niet meer aangepast aan de huidige wetenschappelijke aanbevelingen.
De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) heeft bijgevolg de geneesmiddelen die tot deze klasse behoren, opnieuw beoordeeld.

Voortaan zijn de nieuwe vergoedingsvoorwaarden afgestemd op de huidige aanbevelingen en laten deze beter toe om na te gaan voor welk type patiënt een terugbetaling aanvaard is.

Geneesmiddelen voor de behandeling van primaire hypercholesterolemie

De CTG heeft een lichte wijziging aangebracht aan de vergoedingsvoorwaarden van de geneesmiddelen op basis van ezetimibe voor een grotere leesbaarheid maar de inhoud van de vergoedingsvoorwaarden wijzigen niet.

Contacten

 

Laatst aangepast op 31 januari 2018