Angiotensine II-receptorantagonisten (sartanen) tegen hypertensie - Terugbetaling op 1 april 2017

Vanaf 1 april 2017 zijn alle angiotensine II-receptorantagonisten (ook sartanen genoemd) voor de behandeling van hypertensie vergoedbaar op eenvoudig voorschrift van de behandelende arts.

Bovendien verlaagt de prijs van een aantal van deze geneesmiddelen.


Over welke geneesmiddelen gaat het?

Het gaat over alle angiotensine II-receptorantagonisten voor de behandeling van hypertensie (in monotherapie en/of in combinatietherapie). 

Welke voorwaarden wijzigen ?

Vanaf 1 april 2017, zijn deze geneesmiddelen terugbetaalbaar op eenvoudig voorschrift van de behandelende arts via hoofdstuk I van de lijst van vergoedbare specialiteiten.

Een voorafgaande goedkeuring door de adviserend arts van het ziekenfonds is  vanaf die datum niet meer noodzakelijk (overheveling van deze geneesmiddelen van hoofdstuk IV naar hoofdstuk I).

Wat zijn de gevolgen voor u als arts ?

U, als arts, hoeft niet langer een terugbetalingsaanvraag op te stellen. Vanaf 1 april 2017 volstaat een voorschrift voor de angiotensine II-receptorantagonist voor een behandeling van hypertensie.

Wat zijn de gevolgen voor u als patiënt?

Vanaf 1 april 2017 moet u, als patiënt, voor deze geneesmiddelen voor de behandeling van hypertensie :

  • geen aanvraag tot terugbetaling meer indienen bij uw ziekenfonds
  • niet meer wachten op uw machtiging om van een terugbetaling te kunnen genieten.

U krijgt dus de terugbetaling op basis van een eenvoudig voorschrift.

Bovendien dalen de prijzen van sommige van deze geneesmiddelen (zoals deze op basis van olmesartan, valsartan  +  amlodipine, telmisartan + amlodipine).
Deze prijzen kunnen in de toekomst nog verder dalen eens de generieken beschikbaar en vergoedbaar zijn.

Waarom deze wijziging ?

De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) heeft de vergoedingsvoorwaarden van de geneesmiddelen tegen hypertensie van de klasse van de sartanen herzien, op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Het doel is de vergoedingsvoorwaarden van deze klasse van geneesmiddelen  te harmoniseren (administratieve vereenvoudiging). Deze wijziging maakt deel uit van de besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg over geneesmiddelen

Contacten

 

Laatst aangepast op 22 februari 2018