Magistrale bereidingen: een product op de lijst van vergoedbare producten laten inschrijven

Als farmaceutische firma kunt u een product op de lijst van vergoedbare producten laten inschrijven. De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) zal dan de magistrale bereidingen die deze producten bevatten, volledig of gedeeltelijk terugbetalen.
 

Welke producten kunt u op de lijst laten inschrijven?

 
U kunt de inschrijving vragen van elk product dat wordt gebruikt voor de samenstelling van een magistrale bereiding waarvoor u een handelsvergunning hebt. De minister van Volksgezondheid reikt die vergunning uit.
 

Welke producten zijn in de lijst opgenomen? 

Hoe moet u een product op de lijst van vergoedbare producten laten inschrijven?

 
Als farmaceutische firma: 
 1. Vul het aanvraagformulier voor inschrijving op de lijsten van vergoedbare producten in.
   
 2. Voeg de 9 inlichtingen en documenten toe die in het formulier worden opgesomd.
   
 3. Bezorg ons uw volledig dossier per aangetekende brief met ontvangstbevestiging:
  Secretariaat van de Technische farmaceutische raad (TFR)
  Mevrouw Dominique Dethier
  RIZIV
  Dienst voor geneeskundige verzorging
  Tervurenlaan 211
  1150 Brussel
   
 4. Als uw dossier ontvankelijk is, dan nemen we het op in de agenda van de volgende vergadering van de TFR en brengen we u daarvan op de hoogte.
   
  Als uw dossier niet ontvankelijk is, dan brengen we u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.
  Als uw dossier onvolledig en bijgevolg niet ontvankelijk is, dan sturen we het u terug.
   
 5. Als de TFR uw aanvraag goedkeurt, dan wordt het product, na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, ingeschreven op de lijst van vergoedbare producten.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 22 februari 2018