Terugbetaling van geneesmiddelen via forfait: farmaceutische specialiteiten gebruikt bij vruchtbaarheidsstoornissen van vrouwen

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt de farmaceutische specialiteiten gebruikt bij vruchtbaarheidsstoornissen terug via een forfait. Een forfait is een vast bedrag per indicatie, behandeling of onderzoek, ongeacht de eigenlijke kostprijs van de gebruikte farmaceutische specialiteit.


Onder welke voorwaarden betaalt de ziekteverzekering een farmaceutische specialiteit  terug?

Een farmaceutische specialiteit is vergoedbaar als ze voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

  • De ziekenhuisapotheker ontvangt een voorschrift opgesteld door een arts.
  • De ziekenhuisapotheker levert de farmaceutische specialiteit af.
  • De terugbetalingsvoorwaarden worden gerespecteerd. 

Hoe verkrijgt de patiënt een machtiging van de adviserend arts?

1. De behandelend arts:

  • vult het aanvraagformulier in en geeft dat aan de patiënte.
  • bewaart in het medisch dossier van de patiënte de bewijsmiddelen dat de terugbetalingsvoorwaarden zijn nageleefd bij het voorschrift.

2. De patiënte bezorgt de aanvraag aan het ziekenfonds waarbij zij is aangesloten.

3. De adviserend arts van het ziekenfonds:

  • onderzoekt de aanvraag
  • kan de behandeld arts altijd om bijkomende bewijsmiddelen vragen die staven wat de behandeld arts attesteert.

4. Indien de  adviserend arts beslist de terugbetaling toe te staan, dan ontvangt de patiënte een ‘machtiging’ in de vorm van een papieren document.

5. De behandelend arts vult een formulier in voor de facturatie en bezorgt dat aan de ziekenhuisapotheker.

6. Indien de adviserend arts beslist om de terugbetaling niet toe te staan, dan wordt deze beslissing aan de patiënte meegedeeld.

Wat betaalt de patiënte?

In sommige gevallen is de terugbetaling volledig en betaalt de patiënte niets.

In andere gevallen is de terugbetaling gedeeltelijk en betaalt de patiënte haar persoonlijk aandeel (remgeld).

Voor welke farmaceutische specialiteiten is een terugbetaling via een forfait van toepassing ?

Farmaceutische specialiteiten gebruikt bij vruchtbaarheidsstoornissen van vrouwen in het kader van:

  • een in-vitro fertilisatie
  • een eicel(len)donatie
  • een follikelgroeistimulatie behandeling of een intra-uteriene inseminatie behandeling (IUI).

Toelichting bij de forfaitaire terugbetaling van vruchtbaarheidsstoornissen.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 31 januari 2018