Het papieren geneesmiddelenvoorschrift

Aan welke wettelijke criteria moet een papieren geneesmiddelenvoorschrift voldoen? Welke gegevens vermeldt de voorschrijver, de apotheker?


Hoe ziet het geneesmiddelenvoorschrift er uit?


Het geneesmiddelenvoorschrift ziet er als volgt uit: 


Wat zijn de wettelijke criteria?


Het geneesmiddelenvoorschrift moet:
 •  op wit papier afgedrukt worden
 • 10,5 cm bij 20 cm meten
 • de volgende gegevens i.v.m. de voorschrijver bevatten :
  • RIZIV-nummer in cijfers en streepjescode (1)
  • naam en voornaam (2).
 

Dit voorschrift moet gebruikt worden voor het voorschrijven van:

 

Wat moet de voorschrijver doen?


De voorschrijver moet:
 • de naam en de voornaam van de patiënt voluit vermelden (3)
 • de details van de voorgeschreven producten vermelden (4)
 • zijn/haar stempel met naam, voornaam en adres aanbrengen (5)
 • eigenhandig dateren en ondertekenen (6).
 
Hij heeft de mogelijk om een latere datum, waarop hij het voorschrift wenst uitgevoerd te zien, te vermelden (7).
 

Wat moet de patiënt doen?

De patiënt bezorgt het voorschrift aan de apotheker.

De patiënt betaalt slechts het remgeld op de afgeleverde producten indien aan alle voorwaarden is voldaan. Dit is de derdebetalersregeling.

Indien de derdebetalersregeling niet is toegestaan of indien de vereiste documenten voor terugbetaling niet voor liggen, betaalt hij de volledige prijs van de afgeleverde producten. In dat geval levert de apotheker hem een document van contante betaling af.

Indien de patiënt een of meerdere farmaceutische specialiteiten en/of magistrale bereidingen, voorgeschreven door zijn arts of tandarts, niet onmiddellijk wenst mee te krijgen, kan hij aan de apotheker vragen de aflevering uit te stellen. Deze laatste geeft hem dan een document van uitgestelde aflevering mee. 

Wat moet de apotheker doen?


De apotheker moet de wettelijke bepalingen naleven en:
 • indien de apotheek geïnformatiseerd is, op het voorschrift (8) een uniek stijgend volgnummer, de datum van uitvoering en het identificatienummer van de apotheek vermelden
 • indien de apotheek niet geïnformatiseerd is, op het voorschrift (8) de hierna gedefinieerde gegevens vermelden: 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 12 december 2017