Verstrekkingen op afstand door artsen

Momenteel kunnen artsen de verstrekkingen op afstand, zoals ingevoerd aan het begin van de pandemie, nog steeds enkel gebruiken voor:

- triage
- raadplegingen op afstand om de continuïteit van de zorg te garanderen en indien fysiek contact niet mogelijk is.
- zorg op afstand door de psychiaters en kinderpsychiaters en neuropediaters.

Vanaf 1 augustus 2022 zal een nieuw kader voor raadplegingen op afstand door artsen voorzien worden.

Ondertussen heeft een wetenschappelijke reflectiegroep een conceptnota afgewerkt voor een optimaal financierings- en organisatiemodel voor raadplegingen op afstand bij huisartsen, wat de basis zal vormen voor een nieuw definitief kader.

Welke zorg op afstand is er nu mogelijk?

De bepalingen uit KB nr. 20 rond zorg op afstand ingevoerd bij de start van de pandemie zijn nog steeds van toepassing:

 • Verstrekkingen op afstand tijdens de COVID-19-pandemie:
  • Artsen kunnen volgende codes gebruiken: codes 101990 en 101835 met het oog op triage van mensen die symptomen vertonen gelinkt aan COVID-19.
   Deze verstrekkingen kunnen slechts eenmaal per patiënt aangerekend worden.
  • 101135 om de continuïteit van zorg te garanderen voor COVID-patiënten alsook voor andere patiënten die niet meer naar hun arts kunnen vanwege richtlijnen in het kader van COVID-19. De behandelende arts (huisarts of specialist) verleent bij voorkeur deze zorg op afstand. Indien de behandelend arts niet beschikbaar is of indien er geen behandeld arts was, kan de zorg op afstand gebeuren bij een andere arts op voorwaarde dat die arts een adequate anamnese afneemt en toegang heeft tot het medisch dossier van de patiënt.
   Deze verstrekking kan 5 maal per 30 dagen per patiënt aangerekend worden.
  • De nomenclatuurcodes voor zorg op afstand voor de psychiaters en kinderpsychiaters en neuropediaters.
 • Platformen voor het uitvoeren van een verstrekking op afstand moeten bovendien voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld op het portaal van eGezondheid: Goede praktijken voor platformen voor zorg op afstand geformuleerd door het Informatieveiligheidscomité.

Een uitgebreide uitleg over deze verstrekkingen is terug te vinden op de webpagina: Continuïteit en veiligheid van de zorg : advies op afstand door artsen en wachtposten tijdens de COVID-19-pandemie

1 augustus 2022: nieuw tijdelijk terugbetalingssysteem voor raadplegingen op afstand

Vanaf 1 augustus 2022 voorzien we wijzigingen aan de terugbetaling van verstrekkingen op afstand.

We vervangen de verstrekkingen voor raadplegingen op afstand gecreëerd aan het begin van de COVID-19-pandemie (101135, 101990 en 101835) door nieuwe nomenclatuurcodes. De nomenclatuurcodes voor zorg op afstand voor de psychiaters en kinderpsychiaters en neuropediaters zullen nog niet vervangen worden en blijven voorlopig bruikbaar.

Dit nieuw kader voorziet de terugbetaling van telefonische en videoraadplegingen:

 • zonder limiet op het vlak van het aantal
 • bij een arts waarmee de patiënt al een behandelrelatie heeft, na doorverwijzing of in het kader van een georganiseerde huisartsenwachtdienst
 • op aanvraag van de patiënt en na akkoord van de arts.

Meer informatie over het nieuwe kader vindt u op de webpagina: Raadplegingen op afstand door artsen: een nieuwe terugbetalingsregeling vanaf 1 augustus 2022

Blik op de toekomst: reflectiegroep structureel kader voor verstrekkingen op afstand door huisartsen

Het nieuwe terugbetalingssysteem is van tijdelijke aard. In oktober 2021 gaf de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken de opdracht aan een reflectiegroep om een optimaal financierings- en organisatiemodel voor raadplegingen op afstand bij huisartsen uit te werken.

Deze reflectiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van universiteiten, ziekenfondsen, artsensyndicaten, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en het RIZIV. Afgelopen maanden heeft de reflectiegroep gewerkt aan een conceptnota over een definitief financieel- en organisatorisch model voor raadplegingen op afstand. Deze nota is afgewerkt: momenteel wordt het vervolgtraject besproken binnen de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen.

 

 

Laatst aangepast op 17 juni 2022