Bijzondere inkomsten

De belangrijkste inkomsten van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen komen uit het globaal beheer van de sociale zekerheid. Daarnaast heeft de verzekering nog andere inkomsten waarvan het RIZIV sommige geheel of gedeeltelijk beheert.


Opsomming van de bijdragen, aanvullende premies en inhoudingen op sommige verzekeringsproducten​

De informatie over die inkomsten is vooral bedoeld voor betrokken verzekeringsmaatschappijen en is eerder technisch van aard alsmede praktisch inzake de verplichtingen van de betrokken organismen.

Die inkomsten zijn:

Bijdragen gepensioneerden

Bij elke betaling van een pensioen of een pensioenkapitaal en maximum elke maand, moet de uitbetalingsinstelling van dit pensioen  een bijdrage van 3,55 % afhouden ten voordelen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Het is de Federale Pensioendienst (vroeger Rijksdienst voor Pensioenen) die vanaf 01 januari 2014 belast is met het beheer van het pensioenkadaster en de inning van de bijdrage van 3,55 %.

De aangiften moeten verstuurd worden naar de Federale Pensioendienst,  Dienst Controle ZIV-bijdragen, 5e verdieping, Zuidertoren, 1060 Brussel.

Op hun site vindt u alle informatie voor de aangifte van deze pensioenbijdrage

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 09 maart 2017