Brexit : Welke impact op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen?

Op 1 februari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie (EU) te verlaten. Het Verenigd Koninkrijk en de EU hebben een terugtrekkingsakkoord gesloten om onder meer de coördinatie van de respectievelijke socialezekerheidsstelselssystemen te regelen.

De twee sectoren, verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zijn betrokken.  Het Terugtrekkingsakkoord regelt, in de relatie met het Verenigd Koninkrijk na haar vertrek uit de EU:
- de toegang tot en terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen
- de toekenning en uitbetaling van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, moederschap en hiermee gelijkgestelde uitkeringen.

Het Terugtrekkingsakkoord voorziet in 2 periodes.
 

Welke 2 periodes voorziet het terugtrekkingsakkoord?

De periodes zijn:

 • van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020: een overgangsperiode gedurende dewelke de Europese regels inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van toepassing blijven in de relaties met het Verenigd Koninkrijk

 • vanaf 1 januari 2021: bij gebrek een specifieke overeenkomst over de toekomstige samenwerking zullen slechts sommige Britse en EU-burgers die uiterlijk op 31 december 2020 gebruik hebben gemaakt van het vrije verkeer van personen (begunstigden van de Terugtrekkingsakkoord) blijven genieten van de Europese regels voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in de relatie met het Verenigd Koninkrijk.
  Andere Britse en EU-burgers zullen vanaf 1 januari 2021, bij afwezigheid van een akkoord betreffende de toekomstige relaties tussen de Europese en het Verenigd Koninkrijk, terugvallen op de toepassing van respectievelijke nationale wetgevingen.

Voor wie geldt het terugtrekkingsakkoord?

Het Terugtrekkingsakkoord onderscheidt twee categorieën begunstigden: mensen die voor alle Europese regels recht blijven hebben en mensen die slecht het recht behouden op specifieke Europese regels.

Welke regels gelden er vanaf 1 januari 2021 voor het recht op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid?

Welke regels gelden er vanaf 1 januari 2021 voor het recht op geneeskundige verzorging?

 • voor mensen die onder het terugtrekkingsakkoord vallen?

  Mensen die onder het terugtrekkingsakkoord vallen en (volledig of gedeeltelijk) blijven genieten van de Europese regels inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in de relatie met het Verenigd Koninkrijk, met name voor de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen

 • voor mensen die niet onder het terugtrekkingsakkoord vallen?

  Belgische/EU burgers die vanaf 1 januari 2021 in het Verenigd Koninkrijk tijdelijk willen verblijven of wonen of Britse burgers die vanaf 1 januari 2021 in België tijdelijk willen verblijven of wonen, en niet onder het Terugtrekkingsakkoord vallen, zullen terugvallen op de toepassing van de nationale Belgische/EU-lidstaat respectievelijk Britse wetgeving voor de terugbetaling van de geneeskundige verstrekkingen die zij in het land van verblijf of woonland hebben ontvangen.
  Meer info:  wie valt niet onder het Terugtrekkingsakkoord? Impact op hun geneeskundige verzorging

 • Wat zijn de bijzonderheden bij een tijdelijk verblijf in België of het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2020?

  Met ingang van 1 januari 2021 zullen Belgische verzekerden die tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk willen verblijven of Britse verzekerden die tijdelijk in België willen verblijven, hun Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK/EHIC) niet meer kunnen gebruiken.
  Meer info over het tijdelijk verblijf.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 05 januari 2021