Brexit – Impact op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk besloten om de Europese Unie (EU) te verlaten.

Vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk de EU effectief verlaat, zal de Europese regelgeving betreffende de coördinatie van sociale zekerheidstelsels niet langer van toepassing zijn.

Hoe de toekomstige socialezekerheidsregeling vanaf dan verloopt zal afhangen van het eventuele akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Op basis van de huidige stand van de onderhandelingen, heeft het Verenigd Koninkrijk een uitstel van de datum van terugtrekking uit de E.U. verkregen tot 1 februari 2020.

Als een terugtrekkingsakkoord vóór deze datum wordt geratificeerd, zal het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaken van de E.U. vanaf de inwerkingtreding van dit akkoord.

Twee sectoren zijn betrokken: de sector van de geneeskundige verzorging en de sector van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid.


Sector geneeskundige verzorging

De toegang tot en terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen in de relatie met het Verenigd Koninkrijk zal afhangen van het eventuele akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Sector uitkeringen

De toekenning en uitbetaling van uitkeringen bij invaliditeit of zwangerschap/geboorte in de relatie met het Verenigd Koninkrijk zal afhangen van het eventuele akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Contacten

 

Laatst aangepast op 05 november 2019