Het Fonds voor de medische ongevallen

De medewerkers van onze 5 kerndiensten hebben alvast één ding gemeen: ze bouwen allemaal mee aan de sectoren van de geneeskundige verzorging en de uitkeringen. De meesten van hen werken aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) of de uitkeringsverzekering. Een aantal anderen werken bij het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) en behandelen de schadevergoeding die voortvloeit uit geneeskundige verzorging.


​Wat doen wij: algemeen?

We onderzoeken of slachtoffers van een medisch ongeval recht hebben op een schadevergoeding.

Belangrijk: Wij onderzoeken enkel schadegevallen die veroorzaakt zijn sinds 2 april 2010. De wet die het FMO opricht, is immers dan pas gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wat doen wij: details?

 • We geven advies, we vergoeden en we bemiddelen

  • We bepalen of schade als gevolg van gezondheidszorg aan de patiënt al dan niet aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van de zorgverlener en beoordelen de ernst van de schade.
  • We stellen vast of de burgerlijke aansprakelijkheid van de zorgverlener die de schade heeft veroorzaakt daadwerkelijk en voldoende is gedekt door een verzekering. Bovendien kunnen we ons ook uitspreken over de reikwijdte van de dekking van de verzekering die de zorgverlener heeft afgesloten.
  • We verzoeken de zorgverlener of zijn verzekeraar om een vergoedingsvoorstel te doen aan de patiënt of zijn rechthebbenden als we oordelen dat de aansprakelijkheid van een zorgverlener in het geding is.
  • We keren een vergoeding uit aan de patiënt of zijn rechthebbenden wanneer er aan de vergoedingsvoorwaarden is voldaan.
  • We organiseren een bemiddeling wanneer de patiënt of zijn rechthebbende, een zorgverlener en/of zijn verzekeraar hierom verzoeken.

 • We hebben een preventie-, registratie- en rapporteringsopdracht

  • Onze preventiefunctie houdt in dat we alle gegevens over de aanvragen moeten centraliseren zodat we op verzoek van de bevoegde minister of op eigen initiatief adviezen kunnen uitbrengen over elke aangelegenheid in verband met preventie of de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg.
  • We stellen statistieken op over de vergoedingen die krachtens de bepalingen van de ‘wet medische ongevallen’ zijn toegekend.
  • We stellen jaarlijks een activiteitenverslag op en leggen het voor aan de minister
   van Sociale zaken en Volksgezondheid, aan de Wetgevende kamers en aan de Federale commissie rechten van de patiënt.
   Dit verslag bevat onder meer:
   • de analyse van statistische en financiële gegevens
   • aanbevelingen ter preventie van schade als gevolg van gezondheidszorg en ter verbetering van de vergoeding ervan
   • eventueel een voorstelling van en toelichting bij de adviezen die we menen te moeten uitbrengen.

Dit verslag mag enkel anonieme gegevens bevatten en dus geen persoonsgegevens.

Meer informatie

Contacten

Laatst aangepast op 30 mei 2017