Klachten over onze dienstverlening

Hebt u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten. Bedankt om bij te dragen tot de permanente verbetering van onze werking en kwaliteit!

Wie kan een klacht indienen?

Elke persoon of organisatie die in contact staat met onze diensten.

Met welke klachten kunt u bij ons terecht?

Alle klachten die betrekking hebben op onze werking en de kwaliteit
van onze dienstverlening.

We willen nog meer een luisterend oor zijn voor onze gebruikers en partners en zo de kwaliteit van onze werking en dienstverlening verder verbeteren.

Een klacht is een uiting van ongenoegen over onze dienstverlening zelf.

Voorbeelden:

 • geen informatie of reactie van een dienst bij de behandeling van een dossier
 • probleem in verband met door ons verrichte betalingen
 • onvolledige of onduidelijke informatie (brochures, omzendbrieven, website www.riziv.be)
 • fout in een interactieve informaticatoepassing op de website www.riziv.be
 • gedrag van een van onze medewerkers (telefonisch onthaal, medisch onderzoek, enz.).
 • een klacht over het milieubeleid (geluidsoverlast, energiegebruik, papierverbruik, …) 

Hoe verloopt de klachtenprocedure?

Dit is de klachtenprocedure:

 • Stap 1: U dient de klacht in.
 • Stap 2: Wij sturen u een ontvangstbewijs binnen 10 kalenderdagen.
 • Stap 3: De betrokken dienst behandelt de klacht.
 • Stap 4: Het definitieve antwoord ontvangt u ten laatste binnen 45 kalenderdagen.

Deze termijnen zijn maxima. We verbinden er ons natuurlijk toe om u zo snel mogelijk te antwoorden.

Hoe een klacht indienen?

Vul bij voorkeur het online-klachtenformulier in.

Het klachtenformulier is ook op papier beschikbaar:

 • aan ons onthaal: Tervurenlaan 211 1150 Brussel
 • via het telefoonnummer 02 739 70 95.

Stuur dit formulier:

 • per brief naar
  Jo De Cock
  Administrateur-generaal van het RIZIV
  Tervurenlaan 211
  1150 Brussel
 • per fax naar 02 739 70 05
 • via e-mail naar complaints@riziv.fgov.be.

Opgelet!

Hebt u een informatievraag? Contacteer dan communication@riziv.fgov.be.

Niet tevreden over het antwoord op de klacht?

Als u niet tevreden bent over ons antwoord, dan kunt u zich richten tot de federale ombudsman:

Beroep tegen een beslissing ? of klacht over onze dienstverlening ?

Als u niet akkoord bent met een van onze beslissingen over uw rechten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen kan u in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. U beschikt over een bepaalde termijn om dit beroep in te stellen (meestal 3 maand).

Indien u niet akkoord bent met de wijze waarop we tot deze beslissing zijn gekomen, kan u een klacht indienen over onze dienstverlening. Deze klacht geldt niet als beroep. Ze schorst ook de termijn niet om eventueel een beroep tegen de beslissing zelf in te stellen.

Meer informatie

Contacten

Laatst aangepast op 08 januari 2021