Verwijzing naar een gespecialiseerd centrum voor hadrontherapie

Patiënten die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor een behandeling met hadrontherapie en daarvoor een tegemoetkoming krijgen. Deze behandeling gebeurt in een gespecialiseerd centrum voor hadrontherapie. U vindt hier de procedure voor verwijzing voor hadrontherapie.

This info is also available in English

 

Wat is hadrontherapie?

Hadrontherapie is een bestralingstechniek die met protonen of met andere geladen deeltjes (zoals koolstofionen) tumoren kan bestralen met zeer hoge precisie. Bovendien kunnen bepaalde deeltjes zoals koolstofionen ook gebruikt worden om tumoren te behandelen die minder gevoelig zijn voor de klassieke fotonenbestraling.

Waar in Europa voert men hadrontherapie uit?

Dit gebeurt in gespecialiseerde hadrontherapiecentra.

Het RIZIV heeft een samenwerking met:

In de nabije toekomst zullen patiënten in België kunnen behandeld worden.

Wie komt in aanmerking voor hadrontherapie?

Alleen patiënten die voldoen aan de vastgelegde voorwaarden (waaronder bepaalde indicaties) kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de behandeling.

De Wetenschappelijke raad en de Akkoordraad voor de begeleiding van hadrontherapie hebben die indicaties en bijkomende inclusiecriteria opgesteld. Het Verzekeringscomité heeft ze goedgekeurd.

Wie kan patiënten doorverwijzen?

Binnen het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) kunnen enkel erkende radiotherapiecentra die hierover met ons een overeenkomst hebben afgesloten  patiënten doorverwijzen naar een gespecialiseerd centrum voor hadrontherapie.

Zo’n overeenkomst legt onder meer het volgende vast:

 • de te volgen procedure om patiënten te verwijzen
 • de voorwaarden waaraan patiënten moeten voldoen om een tegemoetkoming te kunnen krijgen (inclusiecriteria)
 • de regeling voor het vergoeden van reis- en verblijfskosten van de patiënt en van de eventuele begeleider (enkel bij kinderen of medische noodzaak)
 • de vergoeding voor het verwijzende radiotherapiecentrum voor het coördineren van de doorverwijzing
 • de modaliteiten om het gespecialiseerde centrum te vergoeden.


Wat is de procedure?

De procedure om patiënten te verwijzen naar een gespecialiseerd centrum voor hadrontherapie bevat meerdere stappen.

 1. Als hadrontherapie de enige of meest aangewezen therapie voor de patiënt is volgens het verslag van een multidisciplinair oncologisch consult  (MOC), dan kan de behandelende arts contact opnemen met een van de radiotherapiecentra (in België) die de patiënt kunnen doorverwijzen naar een gespecialiseerd hadrontherapiecentrum (in het buitenland). Ook voor de niet-oncologische aandoeningen die in aanmerking kunnen komen, is een multidisciplinair verslag nodig.
 2. Na toetsing aan de voorwaarden, stuurt het verwijzend radiotherapiecentrum ons een volledig aanvraagdossier, met vermelding van het hadrontherapiecentrum dat de patiënt wil behandelen en al de geraamde kosten daarvoor.
 3. Dit aanvraagdossier wordt aan de betrokken Akkoordraad voorgelegd, die de beslissing neemt om de behandeling en reis- en verblijfskosten al dan niet te vergoeden.
 4. Na een positieve beslissing van de Akkoordraad kan de patiënt zich in het hadrontherapiecentrum laten behandelen.
  Het verwijzend radiotherapiecentrum coördineert deze doorverwijzing.
 5. Na behandeling betalen wij rechtstreeks de behandelingskosten aan het hadrontherapiecentrum en vergoeden wij verblijfskosten en mogelijk ook reiskosten aan de rechthebbende. Het verwijzend radiotherapiecentrum ontvangt een vergoeding voor de coördinatie.

Schema en toelichting

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 16 januari 2020