Zorgverleners: Toegang tot de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënten

De SIS-kaart is op 1 januari 2014 verdwenen als drager van de verzekerbaarheidsgegevens betreffende de rechthebbenden van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De zorgverleners kunnen de geactualiseerde verzekerbaarheidsgegevens nu reeds in de beveiligde gegevensbanken van de ziekenfondsen raadplegen.  Er zijn 2 manieren om die gegevens te raadplegen.


De SIS-kaart is op 1 januari 2014 verdwenen als drager van de verzekerbaarheidsgegevens betreffende de rechthebbenden van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Met andere woorden, sinds die datum kunnen de verzekerbaarheidsgegevens die op de SIS-kaart te lezen zijn niet meer worden gebruikt.

Sinds 26 april 2021 vervangen de nieuwe eID-kaarten geleidelijk de elektronische identiteitskaarten die het einde van hun geldigheidsduur bereikt hebben of als verloren, gestolen of vernietigd zijn opgegeven. Dit verandert de manier waarop eID-kaarten worden gelezen omdat de contact chip op de achterkant van de nieuwe kaart staat. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe eID-kaart of om de meest recente versie van de eID-software te installeren.

Raadpleging door zorgverleners

Zorgverleners kunnen nu reeds de geactualiseerde verzekerbaarheidsgegevens raadplegen in de beveiligde gegevensbanken van de ziekenfondsen, via het elektronisch netwerk MyCareNet.

Dit netwerk biedt, naast de raadpleging van de verzekerbaarheid, anere diensten zoals de online facturatie.

Zorgverleners kunnen de verzekerbaarheidsgegevens op 2 manieren raadplegen.

 1. Via een erkend softwareprogramma MyCareNet

  Bepaalde zorgverleners beschikken over een erkend softwareprogramma  MyCareNet met de dienst “raadpleging verzekerbaarheid” geïntegreerd: ziekenhuizen, apothekers, thuisverpleegkundigen, rustoorden, laboratoria, huisartsen, medische huizen, enz.

  De dienst “verzekerbaarheid” MyCareNet zal gaandeweg worden geïntegreerd in softwarepakketten van andere zorgverleners.

  Raadpleeg hiervoor de “Rollout van de MyCareNet diensten” voor uw sector.

 2. Via de beveiligde portaalsite MyCareNet

  De zorgverleners die nog niet beschikken over de erkende software MyCareNet kunnen terecht op een portaalsite op het volgende adres: https://prod.mycarenet.be/portal/home.seam

  De zorgverleners kunnen er inloggen via hun elektronische identiteitskaart. Zodra zij zijn geïdentificeerd als zorgverlener krijgen zij inzage in de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt voor wie zij geneeskundige verstrekkingen in de derdebetalersregeling wensen te factureren.

Bijzondere situaties - volmachten

Zorgverleners kunnen een derde een volmacht geven om toegang te krijgen tot de verzekerbaarheidsgegevens. Alle informatie in verband met de volmachtprocedure vindt u op de website egezondheid.

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 april 2022