De vergoedingen die wij betalen aan zorgverleners

Bent u (tand)arts, apotheker(-bioloog), kinesitherapeut, verpleegkundige, logopedist ? Dan hebt u mogelijk recht op vergoedingen van ons. Via de webtoepassing MyRiziv krijgt u een overzicht van de betaalde vergoedingen.


COVID-19: Impact op uw vergoedingen

Door de COVID-19-pandemie zagen tal van zorgverleners zich verplicht om hun activiteiten terug te schroeven. Een minimale activiteit is evenwel een voorwaarde om bepaalde RIZIV-premies of -uitkeringen te ontvangen waarop zorgverleners recht hebben.

Misschien verkeert u in dat geval. Om u geen nadeel te berokkenen, verminderen we in 2020 te bereiken minimale activiteitsdrempel voor verschillende van die premies.

Het betreft volgende premies en vergoedingen:

Tandarts Sociaal statuut
Telematicapremie
Accreditering
Verpleegkundige Forfaitaire tegemoetkomingen voor de diensten voor thuisverzorging
Bijscholingspremie
Telematicapremie
Sociaal statuut
Kinesitherapeuten Sociaal statuut
Telematicapremie
Logopedisten Sociaal statuut
Artsen Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde
Sociaal statuut
Accreditering
Apothekers-biologen Accreditering
Vroedvrouwen Telematicapremie
Apothekers Sociaal statuut

 

Hoeveel bedraagt de vermindering? Voor welke types van activiteitsdrempel?

Op basis van de gegevens waarover we beschikken, hebben we voorgesteld om de minimale activiteitsdrempel voor uw premies 2020 met 25 % te verminderen, op voorwaarde dat die activiteitsdrempel overeenstemt met:

  • een vergoedingsbedrag van de verstrekkingen
  • een aantal verstrekkingen
  • een aantal uren activiteit per week
  • een aantal sleutelletterwaarden.

Dit betekent dat die vermindering NIET geldt voor de volgende drempels:

  • de e-drempels (een criterium m.b.t. het gebruik van een e-service)
  • de maximale drempels.

Het verminderingspercentage kan in april 2021 worden herzien, rekening houdende met de reële activiteitscijfers 2020 die in het voorjaar van 2021 beschikbaar zullen zijn.

Vergoedingen voor artsen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als huisarts recht op:

Let op!  We betalen geen:

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als arts-specialist recht op:

COVID-19 – Onze tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal: voor verschillende beroepen en aangepast aan hun specificiteiten

We voorzien een tegemoetkoming in de kosten voor uw beschermingsmateriaal en –maatregelen die u als zorgverlener draagt in een privépraktijk en bij ambulante zorg.

Vergoedingen voor tandartsen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als tandarts recht op:

Vergoedingen voor apothekers

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als apotheker recht op het ‘sociaal statuut’.

Vergoedingen voor apothekers-biologen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als apotheker-bioloog recht op:

Vergoedingen voor kinesitherapeuten

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als kinesitherapeut recht op:

Vergoedingen voor verpleegkundigen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als verpleegkundige recht op:

Vergoedingen voor logopedisten

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als logopedist recht op het ‘sociaal statuut’.

Vergoedingen voor vroedvrouwen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als vroedvrouw recht op een telematicapremie.

Een overzicht krijgen van de betaalde vergoedingen

U kunt een overzicht krijgen van de betaalde vergoedingen via de webtoepassing MyRiziv, module ‘Mijn betalingen per jaar - RIZIV’.

U kunt MyRiziv ook gebruiken om andere gegevens online te beheren, bv. om:

Contacten

 

Laatst aangepast op 19 april 2021