De vergoedingen die wij betalen aan zorgverleners

Bent u zorgverlener? Dan hebt u mogelijk recht op vergoedingen van ons. Via de webtoepassing MyRiziv krijgt u een overzicht van de betaalde vergoedingen.

 

COVID-19: Impact op uw vergoedingen

Door de COVID-19-pandemie zagen tal van zorgverleners zich verplicht om hun activiteiten terug te schroeven. Een minimale activiteit is evenwel een voorwaarde om bepaalde RIZIV-premies of -uitkeringen te ontvangen waarop zorgverleners recht hebben.

Misschien verkeert u in dat geval. Om u geen nadeel te berokkenen, verminderen we in 2020 te bereiken minimale activiteitsdrempel voor verschillende van die premies.

Uit de reële activiteitscijfers 2020 blijkt dat de COVID-19-pandemie niet voor alle zorgverleners dezelfde impact heeft gehad. Daarom passen we het initieel voorstel aan om een gelijk reductiepercentage toe te passen voor alle sectoren. Hierbij het goedgekeurd voorstel:

  • voor alle sectoren verminderen we de minimale activiteitsdrempels met 5% (= basispercentage)
  • voor die sectoren waarvoor de reële, gemiddelde activiteitscijfers 2020 lager liggen dan in 2019, tellen we bij dit basispercentage van 5% het reële, gemiddelde percentage van deze daling (naar boven afgerond) op, waarna we het toe te passen reductiepercentage voor de drempels 2020 bekomen

Voorbeeld:

voor een bepaalde sector is in 2020 8,5% minder aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering dan in 2019. Het reductiepercentage dat we voor deze sector zullen toepassen, is 14% (= 5% + 9%).

Het betreft volgende premies en vergoedingen en de activiteitsdrempels voor 2020:

 

​Beroep Premie​ Reglementair vastgelegde drempel​ Drempel te behalen in  2020​
Tandarts​ ​ ​ Sociaal statuut ​300 verstrekkingen ​255 verstrekkingen
​Telematicapremie ​300 verstrekkingen ​255 verstrekkingen

Accreditering

​300 verstrekkingen ​255 verstrekkingen.
De Accrediteringsstuurgroep heeft ook andere versoepelingen toegepast m.b.t. de te behalen accrediteringsvoorwaarden
​Verpleegkundige ​ ​ ​

 

Forfaitaire tegemoetkomingen voor de diensten voor thuisverzorging

​• ​de gemiddelde dagelijkse activiteit per VTE verpleegkundige, zonder rekening te houden met de verantwoordelijke verpleegkundige, ligt tussen 13 en 23 basisverstrekkingen

• ​Als de hierboven vermelde gemiddelde dagelijkse activiteit onder 11 basisverstrekkingen ligt, vervalt het recht op de forfaitaire tegemoetkomingen

• ​de gemiddelde dagelijkse activiteit per VTE verpleegkundige, zonder rekening te houden met de verantwoordelijke verpleegkundige, ligt tussen 12 en 23 basisverstrekkingen

• ​Als de hierboven vermelde gemiddelde dagelijkse activiteit onder 10 basisverstrekkingen ligt, vervalt het recht op de forfaitaire tegemoetkomingen

​Bijscholingspremie ​5u bijscholing ​3u bijscholing
Telematicapremie ​7.000 W-waarden ​6.650 W-waarden
Sociaal statuut ​Tussen 33.000€ en 150.000€ ​Tussen 31.350€ en150.000€
​Kinesitherapeut ​

 

 

Sociaal statuut

• minstens 1.500 verstrekkingen OF 36.000 M-waarden

• minstens 2.300 verstrekkingen OF 55.200 M-waarden

• minstens 3.000 verstrekkingen OF 72.000 M-waarden

​• minstens 1.335 verstrekkingen OF 32.040 M-waarden

• minstens 2.047 verstrekkingen OF 49.128 M-waarden

• minstens 2.670 verstrekkingen OF 64.080 M-waarden

Telematicapremie ​500 verstrekkingen ​445 verstrekkingen
Logopedist​

Sociaal statuut

• minstens 900 verstrekkingen OF 15.750 R-waarden

• minstens 2.000 verstrekkingen OF 35.000 R-waarden

​• minstens 738 verstrekkingen OF 12.915 R-waarden

• minstens 1.640 verstrekkingen OF 28.700 R-waarden

Arts​ ​ ​ Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde ​25.000 € ​23.750 €

Sociaal statuut

Drempelactiviteit per specialisme ​Verminderde drempelactiviteit per specialisme

Accreditering

Drempelactiviteit per specialisme Verminderde drempelactiviteit per specialisme
Apotheker-bioloog​ Accreditering ​13u/week ​12,35u/week
Vroedvrouw​

Telematicapremie

​minstens 250 verstrekkingen OF 3.750 V-waarden

​minstens 238 verstrekkingen OF 3.563 V-waarden

Apotheker​

Sociaal statuut

​Gemiddeld op jaarbasis:

• tussen 19u en 28u
• tussen 28u en 38u
• minstens 38h
​Gemiddeld wekelijks en op jaarbasis:

• tussen 18,05u en 26,6u
• tussen 26,6u en 36,1u
• minstens 36,1u
 

Opgelet :

Het reductiepercentage passen we enkel toe op activiteitsdrempels die overeenstemmen met:

  • een vergoedingsbedrag van de verstrekkingen
  • een aantal verstrekkingen
  • een aantal uren activiteit per week
  • een aantal sleutelletterwaarden.

Dit betekent dat die vermindering NIET geldt voor de volgende drempels:

  • de e-drempels (een criterium m.b.t. het gebruik van een e-service)
  • de maximale drempels.

COVID-19 – Onze tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal: voor verschillende beroepen en aangepast aan hun specificiteiten

We voorzien een tegemoetkoming in de kosten voor uw beschermingsmateriaal en –maatregelen die u als zorgverlener draagt in een privépraktijk en bij ambulante zorg.

Vergoedingen voor artsen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als huisarts recht op:

Let op!  We betalen geen:

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als arts-specialist recht op:

Vergoedingen voor tandartsen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als tandarts recht op:

Vergoedingen voor apothekers

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als apotheker recht op het ‘sociaal statuut’.

Vergoedingen voor apothekers-biologen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als apotheker-bioloog recht op:

Vergoedingen voor kinesitherapeuten

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als kinesitherapeut recht op:

Vergoedingen voor verpleegkundigen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als verpleegkundige recht op:

Vergoedingen voor logopedisten

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als logopedist recht op het ‘sociaal statuut’.

Vergoedingen voor vroedvrouwen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als vroedvrouw recht op een telematicapremie.

Een overzicht krijgen van de betaalde vergoedingen

U kunt een overzicht krijgen van de betaalde vergoedingen via de webtoepassing MyRiziv > Mijn Diensten > administratieve gegevens > module ‘Mijn betalingen per jaar - RIZIV’.

U kunt MyRiziv ook gebruiken om andere gegevens online te beheren, bv. om:

Contacten

 

Laatst aangepast op 25 maart 2022