Verplicht gebruik van de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp

Sinds 01.01.2017 moet elke zorgverlener de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp of van aflevering gebruiken. De overgangsperiode waarin de oude modellen nog konden worden gebruikt, is immers afgelopen op 31.12.2016. Opgepast! De tolerantieperiode van 6 maanden tot 30.06.2017 is ten einde: voor getuigschriften opgesteld na 30.06.2017 op oude modellen mag het ziekenfonds de patiënt niet meer terugbetalen. Elk getuigschrift voor verstrekte hulp opgesteld voor 30.06.2017 op een oud model kan evenwel nog door de patiënt aan het ziekenfonds worden bezorgd binnen de 2 jaar vanaf het eind van de maand waarin de zorgen verstrekt zijn geweest. Het ziekenfonds zal dan deze geneeskundige zorg terugbetalen.


Nieuw model van getuigschrift: De voornaamste verschillen met het oude model zijn

 • Het getuigschrift blijft hetzelfde ongeacht of de zorgverlener zijn beroep uitoefent als "natuurlijke persoon" dan wel "als vennootschap".

 • Het getuigschrift omvat altijd een gedeelte "Ontvangstbewijs" waarop de zorgverlener het bedrag moet vermelden dat hij van de patiënt heeft ontvangen, en het KBO-nummer (Kruispuntbank van Ondernemingen) van de entiteit die de honoraria int.

 • Het systeem van gekleurde getuigschriften wordt geleidelijk afgebouwd. Op termijn zullen de getuigschriften wit zijn ongeacht de categorie van zorgverlener. Sommige getuigschriften (nieuw model) hebben nog steeds een kleur omdat SPEOS/bpost zijn bestaande voorraad van gekleurd papier zal opgebruiken.

Wat gebeurt er als de zorgverlener de oude modellen nog altijd gebruikt na 30.06.2017? (*)

 • Wanneer de patiënt zelf oude modellen van getuigschriften aan zijn ziekenfonds bezorgt:
  • Het ziekenfonds mag de patiënt niet meer terugbetalen, indien de getuigschriften na 30.06.2017 zijn opgesteld.
  • De zorgverlener reikt dan een 2e getuigschrift voor verstrekte hulp uit op een nieuw model. De zorgverlener herneemt daarop de vermeldingen van het origineel (zie het gele dubbel) met de vermelding “duplicaat”.

 • Ter herinnering, sinds 01.01.2017 wanneer de zorgverlener zelf via papieren facturatie oude modellen van getuigschriften indient in het kader van de derdebetalersregeling:
  • Het ziekenfonds betaalt de zorgverlener niet uit.
  • Om terugbetaling te krijgen, maakt de zorgverlener een 2e getuigschrift voor verstrekte hulp op een nieuw model op en herneemt hij daarop de vermeldingen van het origineel (zie het gele dubbel) met de vermelding “duplicaat”.

 • In deze 2 gevallen:
  • De zorgverlener annuleert het oude model van het getuigschrift voor verstrekte hulp, evenals het gele dubbel, door ze te doorstrepen. Hij bewaart ze samen met het gele dubbel van het nieuwe model van getuigschrift (“duplicaat”) dat identiek is ingevuld.
  • De zorgverlener houdt een spoor bij van deze verrichtingen in zijn boekhouding.

(*) de datum die in aanmerking moet worden genomen om te oordelen of het juiste model van getuigschrift is gebruikt, is de datum waarop de zorgverlener het deel "RIZIV" van het getuigschrift heeft ondertekend.

Wat moet er gebeuren met de oude modellen van getuigschrift die niet zijn gebruikt?

De zorgverlener die nog in het bezit zou zijn van oude modellen van getuigschrift, moet contact opnemen met zijn belastingdienst (naargelang van het geval de personenbelasting, de vennootschapsbelasting of de rechtspersonenbelasting), zodat de lokale controleur kan vaststellen dat de getuigschriften niet zijn gebruikt zonder te wachten op zijn controle.
Hij mag ze in geen geval doorverkopen, doorgeven of terugsturen naar SPEOS/bpost of het RIZIV. Hij mag ze ook niet bij het papierafval gooien.
Meer informatie: Contactcenter van de FOD Financiën - tel. 0257 257 57 ( Normaal tarief)

Hoe kan de zorgverlener zich nieuwe getuigschriften voor verstrekte hulp en van aflevering aanschaffen?

 • Als hij dat nog niet gedaan heeft, moet de zorgverlener de nieuwe getuigschriften voor verstrekte hulp bestellen bij SPEOS/ bpost (www.medattest.be).

  Voor vragen over een bestelling, kan hij hun callcenter bellen op het nummer 02/274 09 34.

Overzicht van beschikbare getuigschriften op de website van Medattest.

 • De nieuwe modellen van getuigschrift van aflevering kunnen door alle betrokken categorieën van zorgverleners worden geraadpleegd op onze website

De zorgverlener kan die getuigschriften van aflevering reproduceren op voorwaarde dat ze conform het originele document zijn. Hij kan die getuigschriften van aflevering ook op het volgende adres bestellen:

RIZIV
Dienst Economaat
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 16 april 2021