Instructies voor de facturatie op magnetische of elektronische drager

Als zorgverlener of instelling, bezorgt u de verzekeringsinstellingen in het kader van de derdebetalersregeling de facturatiegegevens in elektronische vorm.  Voor sommigen van jullie is dat verplicht (verordening van 28.07.2003, art. 6, § 16). U moet die gegevens  correct invullen en verzenden.


Hoe moet u de elektronische facturatiegegevens invullen en verzenden?

U vult die gegevens in en verzendt ze volgens regels die het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging heeft vastgelegd.
Raadpleeg die regels in het document Instructies aan de verplegingsinrichtingen, aan de erkende laboratoria voor klinische biologie, aan de verpleegkundigen en alle andere inrichtingen of verstrekkers die gebruik maken van het systeem van aflevering van facturatiebestanden en aan de verzekeringsinstellingen ”.

Laatste bijwerking  van het document (uitsluitend de gewijzigde pagina’s).

Daarin vindt u in het bijzonder:

 • de algemene procedure
 • de kwaliteitsvereisten en de uitgevoerde controles
 • de structuur en de manier om het facturatiebestand in te vullen
 • technische lijsten om bepaalde zones van het facturatiebestand in te vullen:
  • Zone 17-18: Lijst "betrekkelijke verstrekking" [prestaties waarvoor u een betrekkelijke verstrekking moet invullen] (bijgewerkt tot B.S. van 30-1-2020)
  • Zone 23 van R 50: Lijst “zone 23” [prestaties waarvoor waarde 1 moet ingevuld worden in zone 23 indien een uitzondering op de maximumregels van toepassing is]
  • Zone 24-25 van R 50: Lijst "voorschrijver" [prestaties waarvoor u een voorschrijver  moet vermelden] (bijgewerkt tot B.S. van 30-1-2020)

 • de Lijst van de foutcodes.

Historiek van het document “factureringsinstructies ”:

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 04 februari 2020