Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken

Het welzijn van patiënten met een chronische ziekte kan verbeteren door meer geïntegreerde zorg.

De patiënt staat centraal in deze benadering. Hij moet de mogelijkheid aangeboden krijgen om de controle zelf in handen te nemen. Een multidisciplinair netwerk ondersteunt hem daarbij. In dat netwerk zitten onder meer de huisarts, de specialisten, de apotheker en de verpleegkundigen, maar bv. ook maatschappelijk assistenten, mantelzorgers, hulpverleners en de omgeving van de patiënt. De leden van het netwerk werken samen én met de patiënt. Elke betrokkene kan zijn eigen expertise op de meest efficiënte manier aanbieden aan de patiënt.

Vandaag lopen er in België 12 pilootprojecten om geïntegreerde zorg voor chronische patiënten te ontwikkelen.


Een gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken

Om de nieuwe visie te ondersteunen, hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid in oktober 2015 een ‘Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken goedgekeurd, met als titel: “Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’.

Pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken 

In het kader van dat plan lopen er sinds 2018 12 pilootprojecten. De actoren op het terrein denken samen na over een manier om geïntegreerde zorg voor chronisch zieken in hun regio in te voeren.

De projecten streven ernaar om de zorg voor chronische zieken helemaal anders aan te pakken: de patiënt en zijn omgeving staan centraal en we bekijken de hulp en zorg als een geheel, over de verschillende lijnen en de pijlers die de zorg organiseren heen. De pilootprojecten zetten een belangrijke stap voor België richting geïntegreerde zorg, ze zijn het resultaat van nauwe samenwerking tussen de verschillende zorg- en hulpverleners, in cocreatie met de verschillende overheden.

Ze gebruiken daarvoor de Quadruple Aim-theorie :

  • de gezondheidstoestand van de algemene bevolking en van de chronisch zieken verbeteren;
  • de zorgkwaliteit van de patiënt en zijn toegang tot die zorg verbeteren;
  • het gebruik van de beschikbare middelen verbeteren: betere zorg aanbieden met de beschikbare middelen, een duurzaam zorgfinancieringssysteem;
  • de levenskwaliteit van de zorgverleners verbeteren.

Lijst en kenmerken van de geselecteerde projecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch ziekenBereik van de 12 pilootprojecten

Overtuigende resultaten: voortzetting van de pilootprojecten tot 2022

Op dit moment omvatten die pilootprojecten:

  • meer dan 250 lopende acties: multidisciplinaire aanpassing van de geneesmiddelen, casemanagement, post-COVID-19-traject, enz.
  • Meer dan 10.000 patiënten die er de vruchten van plukken.
  • 900.000 mensen die via verschillende communicatiekanalen informatie krijgen over geïntegreerde zorg of de acties van de pilootprojecten.

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft zijn goedkeuring gegeven aan de voortzetting van de projecten tot 2022 en aan de acties om de geïntegreerde zorg te implementeren. De resultaten voor 2020 van deze projecten, die midden juli 2021 zijn voorgesteld, hebben immers de meerwaarde aangetoond van governance, die zich onderscheidt als een solide structuur, en van de concretisering van de voorgestelde acties voor de patiënten, maar ook voor de zorgverleners.

De grootste uitdaging voor de resterende duur van de projecten zal zijn om de collectieve meerwaarde van geïntegreerde zorg aan te tonen en om, op langere termijn, de Quadruple Aim te evalueren aan de hand van zijn 4 pijlers.

De studies tonen overigens aan dat de invoering van een plan voor geïntegreerde zorg tijd vraagt: de impact hiervan in België zullen we dus na 2022 kunnen zien.

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 01 februari 2022