Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken

Het welzijn van patiënten met een chronische ziekte kan verbeteren door meer geïntegreerde zorg.

De patiënt staat centraal in deze benadering. Hij moet de mogelijkheid aangeboden krijgen om de controle zelf in handen te nemen. Een multidisciplinair netwerk ondersteunt hem daarbij. In dat netwerk zitten onder meer de huisarts, de specialisten, de apotheker en de verpleegkundigen, maar bv. ook maatschappelijk assistenten, mantelzorgers, hulpverleners en de omgeving van de patiënt. De leden van het netwerk werken samen én met de patiënt. Elke betrokkene kan zijn eigen expertise op de meest efficiënte manier aanbieden aan de patiënt.


Een gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken

Om de nieuwe visie te ondersteunen, hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid een ‘Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken goedgekeurd, met als titel: “Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’.

Pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronische zieken 

In het kader van dit Plan kunnen pilootprojecten geïntegreerde zorg voor chronische patiënten uittesten binnen een geografisch afgelijnde regio met respect voor de Triple Aim gedachte en met aandacht voor het equityprincipe en de levenskwaliteit van de zorgprofessionals.

Actoren op het terrein hebben gedurende meer dan 1 jaar nagedacht over hoe ze samen geïntegreerde zorg voor mensen met een chronische aandoening kunnen realiseren in hun regio. Nu is het tijd om over te gaan tot actie.

De wettelijke basis voor de pilootprojecten is het koninklijk besluit van 31 juli 2017. Op 18 augustus werd de oproep gelanceerd. Op de einddatum voor kandidaatstelling (18/09/2017) heeft de Interadministratieve cel ‘chronische zorg’ 19 kandidaatstellingen ontvangen.

Een jury met vertegenwoordigers van de administraties, van de verzekeringsinstellingen, van de zorgverleners en van de patiëntenorganisaties heeft 14 projecten geselecteerd. De projecten zijn verspreid over heel België: 7 in Vlaanderen, 5 in Wallonië, 1 in Brussel en 1 in de Duitstalige Gemeenschap. De projecten streven ernaar om de zorg voor chronische zieken helemaal anders aan te pakken: de patiënt en zijn omgeving staan centraal en we bekijken de hulp en zorg als een geheel, over de verschillende lijnen en de pijlers die de zorg organiseren heen. De pilootprojecten zetten een belangrijke stap voor België richting geïntegreerde zorg, ze zijn het resultaat van nauwe samenwerking tussen de verschillende zorg- en hulpverleners, in co-creatie met de verschillende overheden.

Lijst en kenmerken van de geselecteerde projecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken

Blijf op de hoogte

Als u op de hoogte wilt gehouden worden van de evolutie in dit uitgebreide project, vul dan het online formulier.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 09 januari 2018