Uw contactadres aan ons meedelen

Goede communicatie is erg belangrijk! Deel ons dus zeker uw contactadres mee en ook eventuele wijzigingen daaraan. Doe dat bij voorkeur via de webtoepassing MyRiziv, die onder andere daarvoor ontwikkeld is.


Waarom uw contactadres meedelen?

Als wij uw contactadres kennen, dan kunnen wij u de briefwisseling sturen die voor u bestemd is.

Wij maken uw contactadres over aan de verzekeringsinstellingen, zodat ook zij u op dit adres kunnen contacteren.

Als dit contactadres ook uw werkadres is, publiceren wij het in onze zoekmotor “Een zorgverlener zoeken” en kunnen de verzekeringsinstellingen eveneens tot publicatie overgaan.

Hoe uw contactadres meedelen?

U kunt (wijzigingen aan) uw contactadres op 2 manieren meedelen:

  1. Bij voorkeur via de webtoepassing MyRiziv, module “Mijn contactgegevens”.

  2. Als u de webtoepassing niet kunt gebruiken, contacteer ons dan schriftelijk:

Deze gegevens worden verwerkt door RIZIV, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel en zijn vereist ter vervulling van de haar bij wet toegekende opdrachten. Zij kunnen via de verwerker worden geconsulteerd en gewijzigd. In uitvoering van art. 218, § 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 , stellen het RIZIV en de verzekeringsinstellingen de lijst van zorgverleners die beschikken over een RIZIV-nummer, ter beschikking van het publiek. Deze lijst bevat de namen, voornamen, RIZIV-nummers , werkadres(sen) en toetredingssituatie aan de akkoorden en overeenkomsten. Bij gebreke aan opgave van werkadres, wordt dit geacht identiek te zijn aan het contactadres.

Publicatie van de referentieverpleegkundigen op onze website

Om de contacten (bv. van patiënten, hun behandelende artsen of vaste verpleegkundigen) met de referentieverpleegkundigen inzake wondzorg en/of diabetologie te verbeteren, zetten wij op onze website een lijst van referentieverpleegkundigen. Hierin staan, per referentiedomein, de volgende gegevens:

  • (voor)naam
  • contactadres
  • bekwaamheid als referentieverpleegkundige inzake wondzorg en/of diabetologie.

Bent u referentieverpleegkundige en wilt u niet verschijnen in deze lijst? Laat het ons dan weten:

Contacten

 

Laatst aangepast op 16 april 2021