Als vroedvrouw geneesmiddelen voorschrijven

Als vroedvrouw mag u bepaalde geneesmiddelen voorschrijven. Daarvoor moet u een bijzondere erkenning krijgen van de FOD Volksgezondheid. 

Opdat de apotheker de door u voorgeschreven geneesmiddelen aan uw patiënt kan afleveren en de verzekering voor geneeskundige verzorging kan tegemoetkomen in de kosten, moet u eveneens over een specifiek RIZIV-nummer beschikken. Dat specifiek nummer eindigt met de bekwamingscode 003.


Welke geneesmiddelen mag u dan voorschrijven?

Zie de lijst van de geneesmiddelen die u autonoom mag voorschrijven.

Onze website heeft een verscheiden aanbod aan info over geneesmiddelen :

Hoe verkrijgt u een specifieke erkenning voor het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen? 

Op basis van uw diploma van vroedvrouw en uw aanvullende opleiding vraagt u bij de FOD Volksgezondheid een specifieke erkenning aan voor het voorschrijven van geneesmiddelen: voorwaarden en te ondernemen acties.

Hoe verkrijgt u een specifiek RIZIV-nummer als u nog geen RIZIV-nummer hebt? 

Zodra u het visum en de specifieke erkenning hebt ontvangen van de FOD Volksgezondheid, kunt u een specifiek RIZIV-nummer verkrijgen. U krijgt dat nummer niet automatisch, u moet daarvoor bij ons een aanvraag indienen.

Daartoe stuur u ons met de post, per e-mail of per fax (zie contacten onderaan op deze pagina):

  • een kopie van uw visum op basis waarvan u uw beroep van vroedvrouw mag uitoefenen
  • een kopie van uw bijzondere erkenning op basis waarvan u geneesmiddelen mag voorschrijven
  • een contactadres in België.

We zullen u het RIZIV-nummer toekennen op de datum van uw aanvraag; de poststempel, de datum van de e-mail of de fax gelden als bewijs.

U krijgt dan een brief waarin uw specifiek RIZIV-nummer wordt meegedeeld.

Dat nummer zal eindigen met de bekwamingscode 003, waarmee de vroedvrouwen worden geïdentificeerd van wie de voorgeschreven geneesmiddelen ten laste worden genomen door de verzekering voor geneeskundige verzorging .

U hebt dat specifiek RIZIV-nummer (003) nodig om een geneesmiddelenvoorschrift te mogen opstellen en uw voorschriftenboekjes te bestellen.

Hoe krijgt u een specifiek RIZIV-nummer indien u reeds als vroedvrouw een RIZIV-nummer (002) hebt? 

U moet vanzelfsprekend de voorwaarden voor het voorschrijven van geneesmiddelen vervullen en van de FOD Volksgezondheid uw specifieke erkenning krijgen waardoor u geneesmiddelen mag voorschrijven.

Vraag ons vervolgens om de bekwamingscode van uw RIZIV-nummer te wijzigen en stuur ons daartoe een kopie van uw specifieke erkenning met de post, per e-mail of per fax (zie contacten onderaan op deze pagina).

We zullen uw bekwamingscode op basis van dat document wijzigen op de datum van uw aanvraag ; de poststempel , de datum van de e-mail of de fax gelden als bewijs.

U krijgt dan een brief waarin uw RIZIV-nummer met de nieuwe bekwamingscode 003 (in plaats van 002) wordt meegedeeld en aan de hand waarvan de vroedvrouwen worden geïdentificeerd van wie de voorgeschreven geneesmiddelen ten laste worden genomen door de verzekering voor geneeskundige verzorging.

U hebt dat specifieke RIZIV-nummer (003) nodig om een geneesmiddelenvoorschrift te mogen opstellen en uw voorschriftenboekjes te bestellen

Hoe vult u uw geneesmiddelenvoorschrift correct in? 

Om geldig te zijn moet uw voorschrift precieze gegevens bevatten, meer bepaald uw RIZIV-nummer in cijfers en in de vorm van een streepjescode.

U kunt zelf uw geneesmiddelenvoorschriften opstellen, bv. met behulp van software.

Hoe kunt u uw voorschriftenboekjes voor geneesmiddelen bestellen? 

We bieden, als dienstverlening aan de zorgverleners, de mogelijkheid aan om uw voorschriftenboekjes voor geneesmiddelen bij ons te bestellen.

Contacten

 

Laatst aangepast op 29 maart 2019