Financiële vergoeding voor bijscholing van verpleegkundigen: individuele aanvraag

Als verpleegkundige die geen lid was van een dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalersnummer gedurende het jaar waarvoor u de vergoeding aanvraagt, kunt u een vergoeding aanvragen voor bijscholing.


Hoe vraagt u onze individuele vergoeding aan?

 1. Meld u aan via de toepassing MyRiziv met behulp van elektronische identiteitskaart, als “burger”.

 2. Klik op de titel “Uw huidige financiële gegevens” die u vindt aan de linkerkant van het scherm.

 3. Selecteer de functie “rekeningnummer toevoegen/wijzigen”.

 4. Selecteer als betalingsdomein “Opleidingsvergoeding verpleegkunde”.

 5. Vul uw rekeningnummer in (12 cijfers, zonder symbolen of spaties, of de IBAN-code samengesteld uit 2 letters en 14 cijfers zonder symbolen of spaties) waarop wij de vergoeding zullen storten.

 6. Selecteer de "fiscale bestemmeling van dit rekeningnummer”. U kiest uit 3 mogelijkheden:
  • Ofwel de optie “Mezelf”; Kijk na of uw persoonlijke gegevens die op het scherm verschijnen correct zijn (indien dit niet het geval is, kunt u deze wijzigen via de titel “Uw contactadres” die u vindt aan de linkerkant van het scherm;
  • Ofwel de optie “Een andere fiscale bestemmeling zonder rechtspersoonlijkheid”; vul hierna de gegevens in van de fysieke persoon die de fiscale bestemmeling is;
  • Ofwel de optie “Mijn vennootschap of een andere fiscale bestemmeling met rechtspersoonlijkheid”; Vul hierna het KBO-nummer van de fiscale bestemmeling in (indien u dit nummer niet kent, kunt u een online opzoeking doen via de Kruispuntbank van Ondernemingen door op “online opzoeking” te klikken) en klik daarna op “opzoeken”. Kijk na of de gegevens die op het scherm verschijnen correct zijn.

   Indien de gegevens correct zijn in functie van de gekozen optie, sluit u deze actie af door op “bevestigen” te klikken onderaan het scherm.

 7. Klik daarna op de titel “Premieaanvraag” die u vindt aan de linkerkant van het scherm.

 8. Selecteer de tab “Nieuwe aanvraag” die u vindt aan de linkerkant van het scherm.

 9. Selecteer de tab “Opleidingsvergoeding verpleegkunde – individueel” en voer de volgende gegevens in:
  • het jaar waarin u de bijscholing hebt gevolgd
  • het e-mailadres waarop u bij elke verandering van de status van uw aanvraag de automatische berichten van de toepassing wenst te ontvangen. Als u geen e-mailadres opgeeft, dan zullen we u de veranderingen van de status van uw aanvraag niet kunnen meedelen (bijvoorbeeld de goedkeuring voor betaling van uw aanvraag).

 10. In de kader ”Gevolgde opleidingen” klikt u op “Toevoegen” en vermeldt u de volgende gegevens voor elke bijscholing die u gevolgd heeft (1 regel per opleiding die u hebt gevolgd):
  • de categorie van de opleiding die u hebt gevolgd, namelijk “Nomenclatuur” (dit wil zeggen een onderwerp over artikel 8 van de nomenclatuur of over een specifieke regelgeving in de sector thuisverpleging) of “Andere”.
  • het onderwerp, namelijk de titel van de opleiding die u hebt gevolgd
  • de startdatum
  • de einddatum
  • de duur in uu:mm
   Als u een opleiding over 2 jaar spreidt, dan splitst u de uren op en vermeldt u ze voor elk jaar afzonderlijk. Eén enkele opleiding geeft dan aanleiding tot 2 aparte aanvragen voor 2 verschillende jaren.
    (Voorbeeld: u volgt 20 uren opleiding van 29 december 2018 tot en met 2 januari 2019 aan een tempo van 5 uren per dag. In uw aanvraag voor 2018 vermeldt u dat u 15 uren hebt gevolgd van 29 tot en met 31 december 2018 en in uw aanvraag voor 2019 vermeldt u dat u 5 uren hebt gevolgd op 2 januari 2019).
  • de organisatie, namelijk de naam van de organiserende instelling.

 11. Klik op “ Aanvraag indienen”.

 12. Er verschijnt een samenvattend overzicht van uw aanvraag op het scherm. Controleer of uw gegevens correct zijn:
  • Indien dit zo is, vink het vak “Ik verklaar op eer dat deze informatie authentiek en correct is” aan; klik daarna op “bevestigen”.
  • Indien dit niet zo is, klik op “annuleren” en verbeter of annuleer definitief uw aanvraag.

 13. Via het e-mailadres dat u hebt meegedeeld, zult u een bericht ontvangen als bevestiging dat u uw aanvraag hebt ingediend en dat wij die onderzoeken.

 14. U kunt uitloggen uit MyRiziv.

 15. Als dat nodig is, dan zult u uw aanvraag kunnen wijzigen of annuleren tot en met 15 september.

In welke gevallen mogen wij uw aanvraag weigeren?

Wij mogen uw aanvraag weigeren in elk van de volgende 2 gevallen:

 • als ze gegevens bevat die het systeem als fout beschouwt. De motivering voor de weigering verschijnt in een boodschap op het scherm (bijvoorbeeld: aanvraag ingediend door een niet actieve zorgverlener).

 • Als u tijdens het jaar waarin u de opleiding hebt gevolgd lid was van een dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalersnummer (het aantal dagen maakt niets uit). In dat geval mag u de individuele vergoeding niet aanvragen. De verantwoordelijke van uw groep moet de vergoeding aanvragen.

Wat kunt u doen als wij uw aanvraag weigeren?

U kunt:

 • ofwel onze beslissing aanvaarden en het daarbij laten

 • ofwel uw aanvraag annuleren en haar opnieuw indienen nadat u de coderingsfouten hebt verbeterd via de optie “aanvraag annuleren” beschikbaar in de toepassing “premieaanvraag”.
   
 • ofwel de beslissing betwisten.

Hoe kunt u de weigering van uw aanvraag betwisten?

 1. Gebruik de webtoepassing. Hiervoor klikt u op de optie “Ik ga niet akkoord” via de toepassing “premieaanvraag” en vermeldt u de reden (dit is verplicht). Eindig met te klikken op “Ik ga niet akkoord” .

  Opgelet: u kan deze betwisting niet ongedaan maken.

  Doe dat binnen de 10 kalenderdagen die volgen op het automatisch bericht van weigering. (Bijvoorbeeld: u ontvangt het bericht op 10.08, dan kan u het betwisten tot en met 20.08).

 2. U krijgt van ons een mail van zodra wij uw betwisting ontvangen hebben en een nieuwe mail van zodra uw betwisting behandeld werd.

 3. Eventuele bijlagen kan u doorsturen naar nurseperform@riziv-inami.be. Verwijs in dat geval naar het identificatienummer (6 cijfers) van uw aanvraag.

 4. Wij vragen aan de dienst voor thuisverpleging waarmee er een geschil is om de aanvraag te rechtvaardigen die namens u is ingediend.

 5. Op basis van de bezorgde gegevens zullen we beslissen om de vergoeding ofwel aan de dienst voor thuisverpleging, ofwel aan u, toe te kennen.

 6. We brengen elke partij van de beslissing op de hoogte.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 17 juni 2019