Telematicapremie verpleegkunde

Als verpleegkundige komt u in aanmerking voor de jaarlijkse telematicapremie. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wat is de telematicapremie?

De telematicapremie is een forfaitair bedrag dat wij jaarlijks betalen aan verpleegkundigen die hun patiëntendossiers beheren met een aanvaard softwarepakket en die ook aan 3 andere voorwaarden voldoen.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 800 EUR.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de premie, moet u aan 4 voorwaarden voldoen:

 1. U beheert uw patiëntendossiers elektronisch.
  U gebruikt daarvoor een van de softwarepakketten die de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen heeft aanvaard. Deelt u een pakket met andere verpleegkundigen? Dan moet de softwareproducent bij de aanvraag van de premie bevestigen dat dit toegelaten is.
 2. U bent toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringstellingen voor het volledige jaar waarvoor u de premie vraagt.
 3. U bent verpleegkundige in hoofdberoep.
 4. U hebt tijdens het jaar waarvoor u de premie vraagt een minimumactiviteit die overeenstemt met een bedrag van 33.000 EUR aan tegemoetkomingen in het kader van  artikel 8 van de nomenclatuur. Het betreft hier het deel van de tegemoetkoming dat u ontvangt van de verzekeringsinstelling. We stellen dat vast aan de hand van uw profielgegevens van dat jaar.

Hoe vraagt u de premie aan?

 1. U (of uw vertegenwoordiger) en de softwareproducent vullen het aanvraagformulier in. Luik A is voor u (of uw vertegenwoordiger) bestemd, luik B is voor de softwareleverancier bestemd. UW handtekening is verplicht.
 2. U voegt de nodige documenten toe die aantonen dat u verpleegkundige bent in hoofdberoep:
  • Bent u zowel loontrekkende als zelfstandige? Dan voegt u 2 documenten toe: een attest van uw Sociale verzekeringskas en een attest van uw werkgever.
  • Bent u enkel loontrekkende? Dan voegt u 1 document toe: een attest van uw werkgever.
  • Bent u enkel zelfstandige? Dan voegt u 1 document toe: een attest van uw Sociale verzekeringskas .
 1. U stuurt het aanvraagformulier en de nodige documenten naar:
  RIZIV Dienst voor geneeskundige verzorging
  Guffenslaan 33
  3500 HASSELT
 2. U deelt ons het rekeningnummer mee waarop wij de premie moeten uitbetalen. U doet dat online, via de toepassing MyRiziv.

Wanneer vraagt u de premie aan?

U vraagt de premie aan ten laatste op 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor u de premie vraagt. De poststempel geldt als bewijs.

Voorbeeld: Uw aanvraag van de premie voor 2015 moet uiterlijk op 31 maart 2016 afgestempeld zijn.

Wanneer ontvangt u de premie?

U ontvangt de premie normaal gezien in juli van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor u de premie vraagt.

Voorbeeld: De premie voor 2015 ontvangt u normaal gezien in juli 2016.

Meer weten?

Raadpleeg de vaak gestelde vragen en antwoorden over het aanvraagformulier van de premie.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 26 oktober 2016