Een RIZIV-nummer krijgen als verpleegkundige

U hebt een RIZIV-nummer nodig om verpleegkundige nomenclatuurverstrekkingen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging te kunnen attesteren en de verzekering uw patiënten te laten terugbetalen.


In welke gevallen hebt u een RIZIV-nummer nodig?

U moet een RIZIV-nummer van verpleegkundige hebben als u als verpleegkundige persoonlijk of binnen een groep verpleegkundige nomenclatuurverstrekkingen Artikel 8 (thuiszorg) wenst aan te rekenen.

Om als verpleegkundige in een rusthuis, RVT of ziekenhuis te werken, hebt u echter geen RIZIV-nummer nodig.

Procedure om een RIZIV-nummer te krijgen

Om als verpleegkundige een RIZIV-nummer te krijgen, gelden de volgende stappen:

  1. U moet een visum hebben dat is uitgereikt door de FOD Volksgezondheid:
  2. Zodra u uw visum ontvangen hebt, moet u het formulier van de inschrijvingsaanvraag bij het RIZIV volledig invullen, ondertekenen en zo snel mogelijk, bij voorkeur via e-mail, naar ons terugsturen (zie 'Contacten' hieronder).

Vanaf 1 juni 2018 wordt het inschrijvingsformulier verplicht om een RIZIV-nummer krijgen als verpleegkundige.

  1. Wij schrijven u in op basis van de gegevens die u hebt meegedeeld en na controle van uw dossier bij de FOD Volksgezondheid. De datum van uw inschrijving bij het RIZIV, en dus de geldigheidsdatum van uw RIZIV-nummer van verpleegkundige, zal afhangen van de datum van uw aanvraag:
    • Als u uw inschrijvingsaanvraag indient binnen de maand die volgt op uw visumdatum (de poststempel of de datum van de e-mail geldt als bewijs), dan is de RIZIV-inschrijvingsdatum gelijk aan uw visumdatum.
    • Als u uw inschrijvingsaanvraag meer dan een maand na uw visumdatum indient, dan is de datum van RIZIV-inschrijving de datum waarop u de aanvraagt hebt ingediend.

In geen geval kan uw RIZIV-inschrijvingsdatum voorafgaan aan uw visumdatum van verpleegkundige.

  1. Wij sturen uw RIZIV-nummer van verpleegkundige per e-mail toe als u in het formulier een e-mailadres hebt opgegeven, anders per post.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 19 juli 2018