Negatievedruktherapie : oproep tot proefprojecten inzake thuisverpleging

Negatievedruktherapie (NDT) stimuleert de wondheling. De vraag en de mogelijkheden om dit thuis toe te passen nemen toe.

Wij lanceren dus een oproep tot projecten om de toepassing van NDT in de thuisverpleging te onderzoeken. Hieronder gaat de noodzakelijke informatie om uw kandidatuur in te dienen, uiterlijk op 14 september 2018.


20 proefprojecten om te antwoorden op 3 vragen inzake NDT thuis

De wondbehandeling met negatievedruktherapie (NDT) word gedefinieerd als een niet-invasief, uniek en dynamisch systeem dat de wondgenezing bevordert.

De vraag naar en de mogelijkheden tot het gebruik van deze behandelingstechniek thuis nemen toe. Daarom lanceren we een onderzoek over maximaal 18 maanden om het antwoord te vinden op deze 3 vragen:

 1. Hoe verloopt de toepassing van NDT in de thuiszorg (op basis van de observatie van 1.000 patiënten)?
 2. Wat is de financiële impact van de toepassing van NDT thuis (patiënt, thuisverpleegkundige)?
 3. Hoe ervaren patiënten, hun omgeving en thuisverpleegkundigen het gebruik van NDT thuis?

Om deze studie tot een goed einde te brengen worden 20 proefprojecten opgestart en begeleid door een wetenschappelijke equipe. Dit gebeurt via een project artikel 56 , §1-project dat toelaat om experimentele projecten in de gezondheidszorg op te starten.

Hoe selecteren we de proefprojecten ?

We selecteren de projecten op basis van de dossiers tot kandidaatstelling. De deelnemers moeten bepaalde criteria respecteren, zich ertoe verbinden om hun project volledig uit te voeren en een overeenkomst hiertoe ondertekenen.

Te respecteren criteria:

 • De kandidaatstelling moet uitgaan van een dienst voor thuisverpleging/ groepering van thuisverpleegkundigen
 • Het project moet over een periode van 15 maanden 50 patiënten kunnen includeren
 • De beschikbaarheid van minstens 2 referentieverpleegkundigen wondzorg
 • Een intentieverklaring inzake de samenwerking met één of meerdere ziekenhuizen
 • Het bewijs dat de verzekering van de deelnemende verpleegkundige dienst de behandeling van NDT thuis dekt
 • De deelname aan de wetenschappelijke evaluatie
 • Het versturen van de onderzoeksgegevens aan het onderzoeksteam.

Onze selectie zal ook rekening houden met een adequate geografische verdeling.

Meer details in de conceptuele nota over de toepassing van NDT thuis.

Hoe financieren we de projecten?

De financiering van een project hangt af van het aantal gestarte behandelperiodes, met een maximum van 1.000 EUR per patiënt.

Meer inlichtingen over de financiering en het voorschot voor de proefprojecten vindt u in het  ontwerp van overeenkomst voor een proefproject NDT (art. 4).

Hoe u kandidaat stellen?

Stuur ons uw dossier met het ingevuld formulier voor de aanvraag van een project. De termijn voor het indienen van uw aanvraagformulieren is verlengd tot en met 14 september 2018.

Uw dossier moet onder meer het volgende omvatten:

 • uw voorstel hoe u uw project zou organiseren
 • de identificatiegegevens van de deelnemers en de partners
 • de motivatie en de verbintenissen van de verantwoordelijken van het project.

Selectie van de projecten en de ondertekening van de overeenkomst

Wij onderzoeken in september 2018 de kandidaturen en stellen dan het resultaat van onze analyse voor aan het Verzekeringscomité.

Het Verzekeringscomité zal dan de deelnemers selecteren en een overeenkomst met elk van hen afsluiten.

Raadpleeg ontwerp van een overeenkomst voor een proefproject NDT.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 29 augustus 2018