Negatievedruktherapie: proefprojecten inzake thuisverpleging

Negatievedruktherapie (NDT) is een niet-invasieve, unieke en dynamische behandeling die de wondgenezing bevordert. De therapie is een bewezen alternatief voor een verscheidenheid aan verzorgingstechnieken voor wonden, dat kan leiden tot een verkorte ligduur in het ziekenhuis, een verbeterd comfort voor de patiënt en een optimalisatie van de continuïteit van zorg tussen het ziekenhuis en de thuiszorg.

Aangezien de vraag naar en de mogelijkheden tot het gebruik van die behandelingstechniek thuis toenemen, lanceerden we in 2018 een oproep voor projecten die de toepassing van NDT in de thuisverpleging onderzoeken.


Wat willen we onderzoeken?

De huidige wetenschappelijke kennis rond de meerwaarde en de kosteneffectiviteit van NDT zijn eerder beperkt en de vraag naar en de mogelijkheid tot het gebruik van die behandelingstechniek thuis nemen toe. Er is dan ook een budget toegewezen om over een periode van maximaal 18 maanden een antwoord te formuleren op de volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe verloopt de toepassing van NDT in de thuiszorg? (op basis van de observatie van 1.000 patiënten)
  2. Wat is de financiële impact van de toepassing van NDT thuis? (zowel voor patiënt als thuisverpleegkundige)
  3. Hoe ervaren patiënten, hun omgeving en thuisverpleegkundigen het gebruik van NDT thuis?

Hoe gaan we dat onderzoeken?

Om de 3 onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn er 20 proefprojecten geselecteerd, uitgaande van groeperingen van thuisverpleegkundigen: 11 in Vlaanderen en 9 in Wallonië.

Die groeperingen werken samen met ziekenhuizen verspreid over het hele land om patiënten te zoeken. Het is de bedoeling om per project 50 patiënten te laten deelnemen, over een periode van 15 maanden, om de resultaten van de studie te kunnen baseren op de verzorging van in totaal 1.000 patiënten. Doorheen het project nemen zowel de zorgverleners als de betrokken patiënten deel aan wetenschappelijke evaluaties, om zo een antwoord te kunnen geven op de 3 onderzoeksvragen.

Hoe ver staan we nu?

Alle projecten zijn bezig om een goedkeuring van de bevoegde Ethische Commissies aan te vragen of hebben die al ontvangen. De projecten die al een goedkeuring ontvangen hebben, zijn gestart met het includeren en behandelen van patiënten.

Contacten

 

Laatst aangepast op 25 november 2019