Accreditering van de tandartsen

Als tandarts kunt u bijscholingen en peer-reviews volgen en geaccrediteerd worden. Zo draagt u bij tot de bevordering van de zorgkwaliteit. Als u voldoet aan de voorwaarden om geaccrediteerd te worden, dan ontvangt u jaarlijks een forfaitair accrediteringshonorarium.
Via één van onze webtoepassingen kunt u uw accrediteringsdossier online inkijken en beheren.


Accreditering van de  tandartsen en de COVID-19-crisis

In deze moeilijke tijden door de crisis willen we u herinneren aan 2 punten:

  • Bijscholingen en ‘peer review’-sessies kunnen niet plaatsvinden tijdens de periode van inperking en kunnen daarom niet worden erkend zolang de maatregelen van de overheid van kracht zijn.
  • De huidige regelgeving voor de accreditering voor de tandartsen staat niet toe om vergaderingen op afstand te erkennen (punt 3.3 van het reglement). 

Alleen bij verlenging van de inperkingsperiode kan de Stuurgroep maatregelen treffen om de regelgeving in de toekomst aan te passen. De Stuurgroep volgt de situatie dus aandachtig.

De Stuurgroep zal de situatie in mei opnieuw bekijken. Begin juni volgt nieuwe info.

Wat is de accreditering?

De accreditering is de erkenning van uw deelname aan een geheel van bijscholingen en ‘peer review’-sessies.

Verwar accreditering niet met erkenning! De erkenning is de toelating om uw beroep uit te oefenen die u krijgt van de overheid (de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of  de Gemeenschap).

Wat moet u doen om in 2020 te worden geaccrediteerd?

U moet aan een aantal vereisten voldoen. Sommige houden verband met uw beroepsactiviteit, andere met uw deelname aan bijscholingen.

Wat is uw financieel voordeel?

Als u geaccrediteerd bent, dan ontvangt u jaarlijks een forfaitair accrediteringshonorarium om een deel van uw opleidingskosten te dekken.

Een opleiding of ‘peer review’ organiseren

Als tandarts kunt u een erkende opleiding organiseren in het kader van de accreditering. Uw opleiding is pas erkend als u een erkenning als organisator hebt behaald en ook een erkenning voor de opleiding.

U kunt ook een ‘peer review’-sessie organiseren.

Raadpleeg en beheer uw accrediteringsdossier online

Via onze webtoepassing voor het beheer van de accreditering kunt u:

  • de onlinecatalogus  raadplegen om activiteiten en peer-reviews op te zoeken die erkend zijn in het kader van de accreditering
  • uw accrediteringsaanvraag indienen (vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020)
  • de historiek van uw deelnames aan bijscholingsactiviteiten en peer-review sessies bekijken.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 09 april 2020