Accreditering van de tandartsen

Als tandarts kunt u bijscholingen en peer-reviews volgen en geaccrediteerd worden. Zo draagt u bij tot de bevordering van de zorgkwaliteit. Als u voldoet aan de voorwaarden om geaccrediteerd te worden, dan ontvangt u jaarlijks een forfaitair accrediteringshonorarium.
Via één van onze webtoepassingen kunt u uw accrediteringsdossier online inkijken en beheren.


Accreditering van de  tandartsen en de COVID-19-crisis

De organisatie van de cursussen en peer-reviews is strikt afhankelijk van de voorwaarden en beperkingen die door de Nationale Veiligheidsraad worden opgelegd.

Organisatoren worden vriendelijk verzocht deze instructies te raadplegen: https://www.belgium.be/nl/corona

Als waardering voor de bijzondere navorming die werd gevolgd naar aanleiding van COVID 19, heeft de Stuurgroep ‘kwaliteitspromotie’ tijdens haar vergadering van 7 juli 2020 besloten om automatisch 20 eenheden in deelgebied 2 en 20 eenheden in deelgebied 0 toe te kennen.

Wat is de accreditering?

De accreditering is de erkenning van uw deelname aan een geheel van bijscholingen en ‘peer review’-sessies.

Verwar accreditering niet met erkenning! De erkenning is de toelating om uw beroep uit te oefenen die u krijgt van de overheid (de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of  de Gemeenschap).

Wat moet u doen om in 2020 te worden geaccrediteerd?

U moet aan een aantal vereisten voldoen. Sommige houden verband met uw beroepsactiviteit, andere met uw deelname aan bijscholingen.

Wat is uw financieel voordeel?

Als u geaccrediteerd bent, dan ontvangt u jaarlijks een forfaitair accrediteringshonorarium om een deel van uw opleidingskosten te dekken.

Een opleiding of ‘peer review’ organiseren

Als tandarts kunt u een erkende opleiding organiseren in het kader van de accreditering. Uw opleiding is pas erkend als u een erkenning als organisator hebt behaald en ook een erkenning voor de opleiding.

U kunt ook een ‘peer review’-sessie organiseren.

Raadpleeg en beheer uw accrediteringsdossier online

Via onze webtoepassing voor het beheer van de accreditering kunt u:

  • de onlinecatalogus  raadplegen om activiteiten en peer-reviews op te zoeken die erkend zijn in het kader van de accreditering
  • uw accrediteringsaanvraag indienen (vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020)
  • de historiek van uw deelnames aan bijscholingsactiviteiten en peer-review sessies bekijken.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 07 juli 2020