Vergoeding voor de stagemeesters in de tandheelkunde

Als stagemeester in de tandheelkunde krijgt u van ons een vergoeding om uw stagiair billijk te verlonen volgens het minimumbarema dat de Federale overheidsdienst Volksgezondheid vastlegt.


Komt u in aanmerking voor deze vergoeding?

U komt in aanmerking als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

 1. U hebt een stagiair in dienst
 2. U bent erkend als stagemeester door de minister van Volksgezondheid
 3. U respecteert de uitvoeringsbepalingen in deze erkenning met betrekking tot de duur van de begeleiding en het maximumaantal stagiairs.


Welke vergoeding krijgt u (2018-2019)?

U krijgt een vergoeding voor elke stagiair die u begeleidt.

Voor elke stagiair die u voltijds begeleidt, krijgt u 12.553,22 EUR per jaar. 

Voor elke stagiair die u deeltijds begeleidt, krijgt u per jaar een deel van het totale bedrag van 12.553,22 EUR, in verhouding tot de werkelijke duur van de begeleiding.

Voorbeeld: Voor de begeleiding van een voltijdse (100%) en een halftijdse (50%) stagiair krijgt u van ons 18.829,83 EUR.

Hoe kunt u de vergoeding aanvragen?

De aanvraagprocedure verschilt naargelang uw situatie.

 • Bent  u stagemeester van één of meer stagiairs ‘algemeen tandarts’?
 1. Vul het aanvraagformulier voor een vergoeding als stagemeester in de algemene tandheelkunde in.
 2. Onderteken het formulier.
 3. Voeg de volgende documenten toe:
  - de overeenkomsten met de stagiairs
  - de bewijzen van de betalingen aan de stagiairs.
 4. Stuur het formulier en de documenten naar het volgende adres:
  RIZIV
  Dienst geneeskundige verzorging
  Stagemeesters tandheelkundigen
  Tervurenlaan 211
  1150 Brussel.
 • Bent u stagemeester van 1 of meer stagiairs ‘tandartsen-specialisten in de orthodontie of de parodontologie’?
 1. Maak duidelijke afspraken met de coördinerende stagemeester over wie de aanvraag opmaakt en indient: de coördinerende stagemeester of uzelf.
 2. De aanvrager stelt een brief op met de namen van de stagiairs en de periode van begeleiding.
 3. De aanvrager voegt de volgende documenten toe:
  - de overeenkomsten met de stagiairs
  - de bewijzen van de betalingen aan de stagiairs.
 4. De aanvrager stuurt de brief en de documenten naar het hierboven vermelde adres.


Wanneer kunt u de vergoeding aanvragen?

U kunt de vergoeding aanvragen tussen 1 september en 31 december van elk jaar, voor de begeleiding tijdens het voorbije academiejaar.

Voorbeeld: Tussen 1 september en 31 december 2019 kunt u de vergoeding aanvragen voor het academiejaar 2018-2019.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 mei 2019