Overeenkomst 2020-2021 tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen

Een nieuwe overeenkomst 2020-2021 tussen de logopedisten en de verzekeringsinstellingen dekt de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2021.
Hier de nieuwigheden en de wijze waarop u ons informeert of u toetreedt tot deze overeenkomst als logopedist of niet.


Welke nieuwigheden brengt deze overeenkomst 2020-2021 ?

De overeenkomst 2020-2021 omvat verschillende elementen:

 • Indexering van de verstrekkingen vanaf 1 april 2020.
 • Aanpassing honoraria:
  • zitting van 30 minuten:
   • vanaf 1 augustus 2020 verhoging tot 26,50 EUR
   • vanaf 1 november 2020 verhoging tot 28 EUR voor zover de begrotingsdoelstelling voor 2021 dat toelaat
  • andere verstrekkingen: proportionele aanpassing.
 • Ons Verzekeringscomité vraagt aan de minister van Sociale Zaken om binnen de Interministeriële conferentie Volksgezondheid een werkgroep op te richten om het aanbod van logopedisten te beheersen. Het is de taak van die werkgroep om vóór 30 september 2020 een aantal concrete voorstellen te formuleren.

Hoe deelt u uw toetreding of niet toetreding tot de overeenkomst mee?

Als u wel wenst toe te treden tot deze overeenkomst, hoeft u geen stappen te ondernemen.

Als u niet wenst toe te treden tot deze overeenkomst, dan moet u ons dit melden van 2 juli 2020 tot en met 1 augustus 2020.

 • Was u wel toegetreden tot de nationale overeenkomst 2018-2019 en wenst u niet toe te treden tot de nieuwe overeenkomst 2020-2021? Dan moet u ons deze beslissing meedelen. Uw niet-toetreding zal in dat geval ingaan vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing.
 • Was u niet toegetreden tot de nationale overeenkomst 2018-2019 en wenst u deze niet-toetreding te behouden? Dan moet u ons deze beslissing ook meedelen. De verlenging van uw niet-toetreding is in dat geval geldig van 1 januari 2020.

Belangrijk:

Meedelen dat u niet toetreedt, kunt u uitsluitend via MyRiziv > Service ‘Administratieve gegevens’ > Module ‘Mijn conventiegegevens’.Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart (eID), de applicatie Itsme of uw ‘digitale sleutel’ TOTP nodig.

Contacten

 

Laatst aangepast op 02 juli 2020