Wijzigingsclausule bij de overeenkomst 2018-2019 tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen

De overeenkomst 2018-2019 (M/18) tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen omvat nu een wijzigingsclausule die geldt voor het jaar 2019, van 1 januari tot 31 december. De Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten – verzekeringsinstellingen heeft die wijzigingsclausule gesloten op 11 december 2018.

Die wijzigingsclausule voert verschillende elementen in voor 2019.


Wat wijzigt de wijzigingsclausule bij de overeenkomst M/18?

Voor het jaar 2019 omvat de wijzigingsclausule bij de overeenkomst 2018-2019 tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen:

Een verhoging van de toeslag voor de eerste basisverstrekkingen van een behandeling bij “courante” en “Fa- aandoeningen”

Uw toeslag voor de eerste 9 basisverstrekkingen bij een “courante” aandoening en, vanaf nu, voor de eerste 20 basisverstrekkingen bij de “Fa-aandoeningen” wordt verhoogd zodat de waarde van de zitting op 25 euro wordt gebracht.

De toepassingsmodaliteiten van die toeslag blijven ongewijzigd.

De toeslag voor de eerste basisverstrekkingen van een behandeling bij “courante” en “Fa- aandoeningen” vanaf 1 januari 2019 attesteren.

Herwaardering van de verstrekkingen aan huis

De wijzigingsclausule past de honoraria voor de verstrekking thuis en de toeslag voor verplaatsingsvergoeding aan. Vanaf 2019 bedraagt een zitting thuis 2,5 euro meer dan in een praktijkkamer, dus 24,76 euro. De zitting bij palliatieve thuispatiënten behoudt zijn waarde.

De premie voor kwaliteitspromotie blijft behouden

Het bedrag van de premie van 2.000 euro wordt behouden voor het jaar 2018. Om de stijging van het aantal individuele kinesitherapeuten die aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoen op te vangen wordt een bijkomend budget hiervoor toegewezen.

2 nieuwe proefprojecten

Voor 1 juli 2019 zal de Overeenkomstencommissie een voorstel aan het Verzekeringscomité voorleggen voor 2 projecten:

  • een proefproject inzake de registratie van pathologieën in de courante aandoeningen in het elektronisch kinesitherapeutisch dossier;
  • een proefproject waarin aan patiënten na een multidisciplinaire behandeling in het ziekenhuis een voortgezette ambulante intensieve monodisciplinaire behandeling wordt verleend.

Voorstel om tijdseenheden te definiëren voor bepaalde aandoeningen

Voor 1 september 2019 zal de Overeenkomstencommissie, een proof of concept voorstellen aan het Verzekeringscomité die in de loop van 2020 kan worden uitgerold waarin tijdseenheden voor welomschreven pathologieën worden gedefinieerd.

Hoe al dan niet toetreden tot de wijzigingsclausule bij de overeenkomst?

Als u toegetreden was tot de overeenkomst 2018-2019 (M/18) en wenst toe te treden tot deze wijzigingsclausule, hoeft u geen administratieve stappen te nemen.

Als u niet toegetreden was tot de overeenkomst (M/18) en ook niet wenst toe te treden tot deze wijzigingsclausule, hoeft u geen administratieve stappen te nemen.

Indien u evenwel uw conventioneringsstatus wil wijzigen naar aanleiding van deze wijzigingsclausule, moet u ons dit melden ten laatste op 3 maart 2019.

U deelt deze wijziging online mee via de beveiligde module ‘Mijn conventiegegevens’ in de webtoepassing MyRiziv. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart (e-ID), Itsme of uw “digitale sleutel” TOTP nodig.

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 01 februari 2019