Kinesitherapeuten

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de honoraria van bepaalde verstrekkingen kinesitherapie. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier bovendien de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.


Uitoefening van uw beroep

In deze rubriek vindt u informatie over de administratieve aspecten van uw beroep (erkenning, RIZIV-nummer, publiciteit, enz.) U vindt er ook praktische informatie om getuigschriften voor verstrekte hulp te bestellen of om uw contactgegevens en financiële gegevens mee te delen / te wijzigen.

 

Verstrekkingen door een kinesitherapeut, tarieven en tegemoetkomingen

 
U vindt hier informatie over:
  • de verstrekkingen die u kan verlenen in het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging)
  • de tarieven voor die verstrekkingen en de tegemoetkomingen van de verplichte ziekteverzekering.

Honoraria, tarieven en vergoedingen

Invoering van een systeem van vaste remgelden voor kinesitherapieverstrekkingen

Derdebetalersregeling:

De verstrekkingen van de kinesitherapie zijn opgenomen in artikel 7 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen:

 Let op: U mag niet een kinesitherapieverstrekking cumuleren met bepaalde andere verstrekkingen.

Toeslag voor de eerste verstrekkingen voor “courante” en “Fa”-aandoeningen vanaf 1 januari 2019

Toeslag voor het opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier

Diabeteseducatie voor een patiënt met zorgtraject of voortraject.

Terugbetaling voor de patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom of aan fybromyalgie

Sommige patiënten krijgen een ruimere terugbetaling

Sommige van uw patiënten genieten voor bepaalde pathologische situaties meer terugbetaalde zittingen tegen het beste tarief:

 

Financiële tegemoetkomingen voor u

  • U kunt een tegemoetkoming krijgen in de kostprijs van de software die u gebruikt om uw patiëntendossiers elektronisch te beheren. De tegemoetkoming bedraagt 800 EUR.
  •  Als kinesitherapeut kunt u sociale voordelen genieten met het oog op de contractuele samenstelling van een rente, pensioen of kapitaal bij invaliditeit, pensionering en/of overlijden. Die voordelen heten ‘sociaal statuut’.
 

Vertegenwoordiging van de kinesitherapeuten

 
Elke 4 jaar kan u kiezen voor vertegenwoordiging in onze organen door beroepsorganisaties. In het voorjaar van 2020 zijn er verkiezingen van beroepsorganisaties van kinesitherapeuten.
 

Gewijzigde pagina's  Gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 februari 2020