Pilootproject tele-expertise: dermatologisch advies op afstand

Er is een pilootproject gestart waarbij een nieuwe methode van tele-expertise wordt ontwikkeld en geëvalueerd. Hierbij kan een huisarts een advies op afstand vragen aan een dermatoloog over een klinische vraag die zich stelt in de huisartsenpraktijk.

 

Wat is tele-expertise ?

Tele-expertise is een vorm van telegeneeskunde waarbij zorgverleners onderling op afstand overleggen over een specifieke patiënt, zonder dat deze erbij aanwezig is.

Wat houdt dit pilootproject teledermatologie in?

In dit pilootproject wordt een nieuwe methode onderzocht waarbij 3 partijen (patiënt, huisarts en specialist) via beveiligde communicatiekanalen medische informatie en foto’s uitwisselen. Dit gebeurt met het oog op diagnose, behandeling of preventie van huidaandoeningen.

In deze pilootstudie trachten we aan te tonen dat dit een kwaliteitsvolle, snelle, toegankelijke, veilige en kosteneffectieve manier is van het verstrekken van dermatologisch advies via consultaties op afstand.

In dit pilootproject trachten we 2000 tele-expertises te laten uitvoeren door 50 deelnemende dermatologen, die op hun beurt elk samenwerken met de deelnemende huisartsen.

We zullen de huisartsen, dermatologen en patiënten bevragen over de ervaringen met deze nieuwe methode. Na afloop van de pilootstudie, stellen we een evaluatierapport op over deze nieuwe methode van dermatologisch advies op afstand.

In praktijk

We ontwikkelen een methode waarbij de huisarts via zijn elektronisch medisch dossier (EMD) een elektronisch formulier kan versturen naar de dermatoloog (via een overeenkomst tussen RIZIV, een software-ontwikkelaar en wetenschappelijke instellingen).

  1. De huisarts verstuurt het formulier via een beveiligde kanaal (eHealth) naar de dermatoloog.
  2. De dermatoloog zal via hetzelfde kanaal zo snel mogelijk een antwoord te sturen met een eventuele diagnose, behandelingsvoorstel of vragen om de patiënt toch fysiek te verwijzen.
  3. De huisarts neemt dan opnieuw contact op met de patiënt voor de verdere afhandeling van het probleem.

Dit elektronisch formulier bevat de persoonlijke en medische informatie, fotomateriaal van de huidpathologie en een klinische vraag van de huisarts.

Er worden geanonimiseerde gegevens verzameld uit het elektronisch formulier (type huidpathologie, snelheid van antwoord, of er toch een fysieke verwijzing noodzakelijk is, enz.).

Wanneer loopt dit pilootproject ?

De overeenkomst werd goedgekeurd door het Verzekeringscomité op 13 juli 2020. Nadien gebeurde de technische en wetenschappelijke voorbereiding voor dit pilootproject. Het uitvoeren van de tele-expertises is gestart vanaf 11 februari 2021.

Op 1 december 2021 stopt het pilootproject omdat het beoogde aantal van 2.000 tele-expertises bereikt is.

We verwachten dat het evaluatierapport over het pilootproject dermatologisch advies op afstand in maart 2022 klaar zal zijn.

Welke artsen nemen deel aan dit pilootproject?

GEACCREDITEERDE DERMATOLOGEN

50 geaccrediteerde dermatologen nemen deel aan het pilootproject. De inschrijvingsperiode is afgesloten.

De lijst van de deelnemende dermatologen

Per verrichte tele-expertise vanaf 11 februari 2021 is er een vergoeding voorzien van 22,33 euro, die via derdebetalersregeling wordt betaald aan de dermatoloog. Het pilootproject voorziet ook een bijkomende beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de deelnemende dermatologen.

HUISARTSEN

400 huisartsen nemen deel aan het pilootproject. De inschrijvingsperiode is afgesloten.

De deelnemende huisartsen verbinden zich aan een aantal zaken, zoals het inlichten van de patiënt over de methode, kwalitatieve en volledige informatie aan te leveren, het doorsturen van 5 tot 10 casussen tijdens de looptijd van de studie, te beschikken over een elektronisch medisch dossier en een eHealthbox, enz.

Het elektronisch formulier zal beschikbaar zijn in alle gehomologeerde softwarepakketten.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 29 november 2021