Eerstelijns psychologische sessies bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog

Huisartsen en psychiaters kunnen patiënten met bepaalde matig ernstige psychische problemen verwijzen naar een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog voor een kortdurende, eerstelijns psychologische behandeling die grotendeels wordt terugbetaald door het ziekenfonds. Ze vullen daarvoor een verwijsvoorschrift in.

 

Hoe werkt de terugbetaling?

De terugbetaling is geregeld in een overeenkomst tussen het Verzekeringscomité van het RIZIV en de 20 netwerken voor geestelijke gezondheid van volwassenen. Elk van deze netwerken heeft een bepaald werkingsgebied. Elk netwerk heeft een overeenkomst gesloten met een aantal klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen uit het gebied van het netwerk. Alleen deze psychologen en orthopedagogen kunnen de vergoedbare sessies realiseren.

Wat is de inhoud van de sessies?

De behandeling omvat eerstelijns zorg en bestaat uit een reeks van enkele individuele gesprekssessies. Vooral de eerste sessie omvat de diagnosestelling van de psychische problemen van de patiënt. Deze sessie kan 60 minuten duren. De volgende sessies duren 45 minuten en omvatten algemene psychologische zorg, oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie of interventies die er op gericht zijn de zelfredzaamheid te versterken. Als de patiënt een intensievere, meer langdurige begeleiding nodig heeft, kan de behandelaar ook doorverwijzen naar een andere zorgverlener (die geen eerstelijnssessies geeft en al dan niet werkt aan een voordelig tarief).

Welke patiënten komen in aanmerking voor de sessies?

Om voor terugbetaling in aanmerking te komen moet de patiënt:

  • tussen 18 jaar en 64 jaar oud zijn op de datum van de eerste sessie;
  • en lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik dat matig ernstig is waardoor het voldoende verholpen kan worden door een beperkt aantal sessies eerstelijns psychologische zorg;
  • en door u als huisarts of psychiater verwezen  zijn door middel van een verwijsvoorschrift. Het verwijsvoorschrift moet volledig door u ingevuld, ondertekend en gedateerd zijn.

Op hoeveel sessies heeft uw patiënt recht?

Per patiënt en per jaar zijn er maximum 8 sessies vergoedbaar. Per reeks van maximum 4 sessies heeft uw patiënt een nieuw verwijsvoorschrift van u nodig. Een reeks bij een bepaalde klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog bestaat uit 4 sessies, maar eindigt eerder als de patiënt, na een nieuw verwijsvoorschrift, een reeks start bij een andere klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog, of als er meer dan 3 maanden verlopen is sinds de laatste sessie.

Kost voor de patiënt

Het remgeld (ongeïndexeerd) bedraagt per sessie 11€ (zonder voorkeurregeling) of 4€ (met voorkeurregeling). Omdat de klinisch psycholoog/orthopedagoog momenteel nog niet zelf het verzekeringsstatuut van de patiënt kan raadplegen, verzoeken we u om dit te vermelden op de daarvoor voorziene plaats op het verwijsvoorschrift.

Wat mag u als verwijzende arts of GMD-houdende arts verwachten?

Binnen de grenzen van de deontologische code, brengt de behandelende klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog aan u verslag uit of is hij beschikbaar voor overleg over de patiënt.

Lijst van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen per netwerk

Op deze kaart vindt u de klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die de vergoedbare sessies kunnen realiseren voor uw patiënt. De meeste verstrekkers zijn klinisch psychologen.

Binnen een aantal netwerken is het aantal klinisch psychologen of klinisch orthopedagogen in aanvang beperkt. Dit aantal kan toenemen als méér psychologen en orthopedagogen een overeenkomst zullen afsluiten met hun netwerk.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 25 februari 2020