Vergoeding voor de stagemeesters van artsen-specialisten in opleiding

Als stagemeester van artsen-specialisten in opleiding (ASO) kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een vergoeding ontvangen.


Hebt u recht op de vergoeding voor stagemeesters?

U hebt recht op die vergoeding indien u deze 3 voorwaarden vervult:

 • U bent door de FOD Volksgezondheid erkend als stagemeester voor een titel van niveau 2 en/of niveau 3.

Uitzondering: er is geen vergoeding voor de volgende titels:

  • huisarts
  • arts-specialist in de gerechtelijke geneeskunde
  • arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde
  • arts-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens
  • arts-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise.

 • U begeleidt als stagemeester of coördinerend stagemeester één of meerdere van volgende stages:
  • een stage in een universitair of niet-universitair ziekenhuis
  • een rotatiestage
  • een extramurale stage
  • een buitenlandse stage
  • een specifieke stage
  • een wetenschappelijke stage.

Opgelet: de vergoeding voor specifieke, wetenschappelijke en buitenlandse stages betalen wij altijd aan de coördinerend stagemeester.

 • De stagedoende arts(en) die u begeleidt, heeft/hebben:
  • een goedgekeurd stageplan
  • een diploma afgeleverd door een Belgische universiteit of een universiteit van een andere lidstaat van de EU, van de EER of van een gelijkgestelde staat.

De FOD Volksgezondheid stuurt ons alle gegevens met betrekking tot de stages die u begeleidt.

Hoeveel bedraagt de vergoeding voor stagemeester?

 • De vergoeding voor premiejaar 2019 bedraagt 705,98 EUR per kalendermaand en per begeleide arts-specialist.
 • De vergoeding voor premiejaar 2020 bedraagt 719,75 EUR per kalendermaand en per begeleide arts-specialist.

We kunnen het maandelijks bedrag proportioneel verminderen, rekening houdend met de reële, in het stageplan genoteerde activiteitsgraad (voor wetenschappelijke stages betekent dat een vermindering met 50%).

Wanneer en hoe moet u uw vergoeding voor stagemeester aanvragen?

Opgelet: Hebt u geen aanvraag ingediend voor het jaar 2019? We heropenen de aanvraagperiode voor de vergoeding 2019 vanaf 2 augustus 2021 t.e.m. 31 oktober 2021.

Voor het premiejaar 2020 kunt u uw vergoeding aanvragen van 22 juli 2021 tot 17 oktober 2021.

Vraag uw vergoeding online aan via de module "Mijn premieaanvragen" van onze webtoepassing MyRiziv. U kunt zelf aanduiden op welk rekeningnummer wij uw vergoeding storten (uw eigen rekeningnummer, dat van het ziekenhuis, enz.). Hou hierbij rekening met een eventuele overeenkomst die u met uw werkgever of iemand anders hebt afgesloten.

Na het indienen van uw premieaanvraag ziet u in MyRiziv onmiddellijk het bedrag waarop u volgens de gegevens van de FOD Volksgezondheid recht heeft.

Als u niet akkoord gaat met onze beslissing, dan kunt u die betwisten binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing. Richt uw betwisting online tot de leidend ambtenaar van onze Dienst voor geneeskundige verzorging. Bij deze online betwisting moet u o.a. een bijlage opladen met daarin een overzicht van de door u begeleide artsen-specialisten in opleiding.

Opgelet:

 • Als u als stagemeester werkzaam bent in een erkende stagedienst in het buitenland, meer specifiek in het “Centre hospitalier de Luxembourg”, is het niet mogelijk uw aanvraag online in dienen. In dit geval kunt u via het mailadres onderaan deze pagina een vergoeding aanvragen. Vermeld in uw mail uw naam, uw nationaal nummer, het jaar waarvoor uw de premie aanvraagt, het rekeningnummer en de naam op wiens naam dit rekeningnummer staat.

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 02 augustus 2021