Erelonen en kosten van gerechtelijke deskundigen

De erelonen en kosten van deskundigen, aangewezen door de arbeidsgerechten voor medische onderzoeken naar aanleiding van geschillen, liggen wettelijk vast.


Wat zijn de officiële bedragen voor 2023?

Het persoonlijke ereloon van de gerechtsdeskundige:

 • indien hij noch psychiater, noch neuropsychiater is: 480,29 EUR
 • indien hij psychiater of neuropsychiater is: 569,68  EUR

De administratieve kosten van de gerechtsdeskundige: 143,71 EUR

De kosten voor bijkomende onderzoeken verricht door andere personen dan de deskundige, op verzoek van deze laatste, evenals de onderzoeken uitgevoerd ingevolge een aanvullend onderzoek, bevolen door de rechter:

 1. medische onderzoeken andere dan die vermeld onder 2) : zie nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van het RIZIV
 2. Onderzoeken uitgevoerd door een psychiater of neuropsychiater: 281,56 EUR
 3. Onderzoeken uitgevoerd door een psycholoog met een volledige reeks testen of door een ergoloog: 195,24 EUR
 4. Elk ander onderzoek of advies, niet bedoeld in 1, 2 of 3: 97,61 EUR

Deze bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2023. 


Wat zijn de officiële bedragen voor 2022?

Het persoonlijke ereloon van de gerechtsdeskundige:

 • indien hij noch psychiater, noch neuropsychiater is: 432,57 EUR
 • indien hij psychiater of neuropsychiater is: 513,08  EUR

De administratieve kosten van de gerechtsdeskundige: 129,43 EUR

De kosten voor bijkomende onderzoeken verricht door andere personen dan de deskundige, op verzoek van deze laatste, evenals de onderzoeken uitgevoerd ingevolge een aanvullend onderzoek, bevolen door de rechter:

 1. medische onderzoeken andere dan die vermeld onder 2) : zie nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van het RIZIV
 2. Onderzoeken uitgevoerd door een psychiater of neuropsychiater: 253,58 EUR
 3. Onderzoeken uitgevoerd door een psycholoog met een volledige reeks testen of door een ergoloog: 175,84 EUR
 4. Elk ander onderzoek of advies, niet bedoeld in 1, 2 of 3: 87,91 EUR

Deze bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2022. 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 07 december 2022