Overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen

Als overlegorgaan sluit de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen (OCA) overeenkomsten af tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen (V.I.).

Wat wordt in een overeenkomst bepaald?

Het bedrag van de honoraria van de apothekers voor:
  • magistrale bereidingen
  • de aflevering van vergoedbare farmaceutische specialiteiten en producten
De modaliteiten van hun betaling
De verhoudingen tussen de apothekers van apotheken, de patiënten en de verzekeringsinstellingen (V.I.)
 

Wat doet de Overeenkomstencommissie?

Akkoorden onderhandelen en de nationale overeenkomst tussen de apothekers en de V.I. afsluiten
Onderwerpen in het farmaceutische domein behandelen via verschillende aspecten (administratief of financieel)
Meewerken aan de opmaak van het budget
Praten over problemen van apothekers, tariferingsdiensten, V.I. en patiënten
Advies uitbrengen over voorstellen van de partnerorganen:
  • De Werkgroep medische voeding stelt de terugbetaling van medische voeding voor.
  • De Technische farmaceutische raad stelt de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (magistrale bereidingen) voor.
  • De Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen stelt de terugbetaling van medische middelen voor.

Hoe is de Overeenkomstencommissie samengesteld?

De Overeenkomstencommissie telt 16 leden:
  • 6 leden aangeduid door de Algemene pharmaceutische bond
  • 2 leden aangeduid door de Vereniging der coöperatieve apotheken van België
  • 8 leden die alle V.I. vertegenwoordigen.

Tekst van de nationale overeenkomst apothekers-V.I.

Overeenkomtvereenkomt

Gecoördineerde versie van de overeenkomt

Bijlagen bij de overeenkomst:

Inhalatiecorticosteroïden

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 04 juli 2022