Contacteer de ziekenfondsen

Dit repertorium omvat de lijst en de contactgegevens van de ziekenfondsen van België, van de gewestelijke diensten en van de gewestelijke geneeskundige centra werkzaam in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Klassering volgens identificatienummer.


Landsbond der christelijke mutualiteiten

Landsbond van de neutrale ziekenfondsen

Nationaal verbond van socialistische mutualiteiten

Landsbond van Liberale Mutualiteiten

Landsbond van de onafhankelijke ziekenfondsen

Hulpkas voor ziekte-en invaliditeitsverzekering

Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail

Opgelet! Bericht over de centralisatie van de papieren derdebetalersfacturatie bij de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail

 • Caisse des Soins de santé de HR Rail (900)
  10-03 CSS –Bur Ctrl
  Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail
  10-03 KGV – Ctrl Bur
  Rue de France 85
  Frankrijkstraat 85
  1060 BRUXELLES - BRUSSEL
  tel: 02/525.35.56 
  kgv@hr-rail.be
  www.hr-railcare.be
 • CSS - Centre Médical Régional Bruxelles (910)
  10-03 CSS – CMR Bruxelles
  KGV – Gewestelijk geneeskundig centrum Brussel (910)
  10-03 KGV - GGC Brussel
  Rue de France 89
  Frankrijkstraat 89
  1070 BRUXELLES - BRUSSEL
  tel: 02/224.62.69
  cmrbruxelles@hr-rail.be
  ggcbrussel@hr-rail.be
 • KGV - Gewestelijk geneeskundig centrum Hasselt (920, 921, 922)
  35-02 KGV-GGC Hasselt 
  de Schiervellaan 26
  3500 HASSELT
  Tél. : (011) 29 80 23
  ggchasselt@hr-rail.be
 • KGV - Gewestelijk geneeskundig centrum Brugge (930, 931)
  80-02 KGV-GGC Brugge 
  Hendrik Brugmansstraat 7/01.01
  8000 BRUGGE
  Tél. : (050) 30 22 56
  ggcbrugge@hr-rail.be
 • CSS – Centre médical régional Namur (940, 941, 942)
  50-03 CSS-CMR Namur 
  Rue Léanne 15
  5000 NAMUR
  Tél. : (081) 25 24 80
  cmrnamur@hr-rail.be
 • CSS - Centre médical régional Mons (950, 951)
  70-03 CSS-CMR Mons 
  Boulevard Charles-Quint 29A
  7000 MONS
  tel: 065/58.24.66
  cmrmons@hr-rail.be

Contacten

 

Laatst aangepast op 14 januari 2022