Tariferingsdiensten: instructies voor de facturatie van de farmaceutische verstrekkingen

Als erkende tariferingsdienst ontvangt u de voorschriften van de apothekers die voor de derdebetalersregeling hebben gekozen, binnen de twee maanden die volgen op hun datum van uitvoering. U moet de gegevens daarna volgens bepaalde regels opmaken en naar de verzekeringsinstellingen (V.I.) en naar ons sturen.


Welke gegevens moet u opmaken en opsturen?

Als tariferingsdienst moet u:

  • de factuur opmaken en ze maandelijks aan de verzekeringsinstellingen (V.I.) bezorgen
  • statistische bestanden opmaken en ze naar ons sturen.

Hoe moet u de facturatiegegevens en de statistieken opmaken en opsturen?

Maak de gegevens op en stuur ze  volgens regels die het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging heeft vastgelegd.

U vindt de regels in deze 2 documenten:

U vindt er:

  • de omschrijving van de controles die u op de voorschriften en op de gegevens van de apothekers moet uitvoeren;
  • de algemene regels betreffende de papieren factuur en het elektronisch facturatiebestand;

U vindt er de technische instructies voor het opmaken van het elektronisch facturatiebestand, namelijk:

  • de kwaliteitsvereisten en de uitgevoerde controles;
  • de structuur en de manier om de verschillende zones in te vullen.
  • de regels om het statistisch bestand op te maken en naar ons te sturen

Laatste bijwerking (bijwerking 2004/41 van 14.7.2020 – alleen de wijzigingen)

Historiek van alle wijzigingen

Hoe terugbetaalde zorg in de context van COVID-19 factureren?

Het KB nr. 21 van 14 mei 2020 (Belgisch Staatsblad van 20 mei 2020) voorziet tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie.

Naar aanleiding daarvan worden tijdelijke factureringsinstructies voorzien: Instructies TDFS COVID-19 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 06 oktober 2020