Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de FOD Volksgezondheid en het RIZIV gaan samenwonen en bundelen hun krachten

Sinds kort staan de gebouwen van het RIZIV in de Tervurenlaan in Brussel te koop. Geen nood, dat is geheel volgens plan en de volgende stap naar een co-huizing met de FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). De drie instellingen bundelen hun krachten, zowel fysiek als inhoudelijk. Samen bereiden ze een doorgedreven samenwerking voor om zo de efficiëntie te verhogen en de dienstverlening aan patiënten, zorgverleners, bedrijven en burgers te verbeteren.


Verhaal van samenwerking

De drie instellingen werken nu al intensief samen. Dat is ook logisch, want gezondheid en zorg zijn hun kerntaken. In 2015 raakte deze samenwerking in een stroomversnelling door de beslissing van de federale regering om te kiezen voor een “redesign” of hertekening  van de federale overheid. Die uitte zich in verbetertrajecten zoals het verhogen van de beleids- en beheersmatige coherentie tussen de federale gezondheidszorgadministraties. Dat moet zorgen voor meer patiëntgericht, vraaggericht en doelmatig gezondheidszorgsysteem met een meer klantgerichte dienstverlening.  “Wij zijn pioniers in deze nieuwe manier van samenwerken binnen de overheid. In plaats van een zware en dure reorganisatie, verweven we onze activiteiten op die plekken waar ze het meest renderen voor onze klanten.” zegt Tom Auwers, voorzitter van het Directiecomité van de FOD Volksgezondheid.

“Wij zijn pioniers in deze nieuwe manier van samenwerken binnen de overheid. In plaats van een zware en dure reorganisatie, verweven we onze activiteiten op die plekken waar ze het meest renderen voor onze klanten.” 
Tom Auwers, FOD Volksgezondheid

Samen werken aan de gezondheid in een geest van duurzame ontwikkeling 

“Het is een strategische keuze om de federale overheidsdiensten belast met volksgezondheid en gezondheidszorg in een coherente netwerkorganisatie onder te brengen. Het zal de cohesie van acties voor de burgers, zorgverleners en bedrijven versterken, zegt Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV. “We werken meer en meer samen, dan is het ook logisch om fysiek dichter bij elkaar te zitten.” 

“De drie instellingen samenbrengen in hetzelfde gebouw is de meest zichtbare stap van de redesign, maar achter de schermen werken we verder aan een zo klantgericht en efficiënt mogelijke overheid.” zegt Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG.

“Het is een strategische keuze om de federale overheidsdiensten belast met volksgezondheid en gezondheidszorg in een coherente netwerkorganisatie onder te brengen. Het zal de cohesie van acties voor de burgers, zorgverleners en bedrijven versterken”.
Jo De Cock, RIZIV

De doorgedreven samenwerking rond het gezondheidsbeleid en de ziekteverzekering uit zich concreet in volgende gemeenschappelijke projecten:

  • de inrichting van het nieuwe gebouw.
    Om beter te kunnen samenwerken, kiezen de drie instellingen er voor om te gaan samenwonen in een gebouw waarin het aangenaam (samen)werken is, zowel met collega’s als met externe partners. Het gebouw wordt een duurzame werkplek maar ook een ontmoetingsplaats waar alle partners uit de zorg en de gezondheid elkaar kunnen treffen om samen te werken aan het gezondheidsbeleid en de ziekteverzekering in België. 

  • de ontwikkeling van een uniek contactpunt voor de burgers, zorgverleners en bedrijven.

  • de verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van de zorgverlening aan de burger via de gezamenlijke audit van ziekenhuizen.

  • het optimaliseren van de toegang tot innovatie in de zorg voor en met de verschillende betrokken actoren.

  • een betere beschikbaarheid en integratie van gezondheidsdata ter ondersteuning van de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid. 

“De drie instellingen samenbrengen in hetzelfde gebouw is de meest zichtbare stap van de redesign, maar achter de schermen werken we verder aan een zo klantgericht en efficiënt mogelijke overheid.”
Xavier De Cuyper, FAGG.

De drie gezondheidsadministraties hebben dus duidelijke plannen voor de toekomst en blijven zich elke dag samen inzetten voor onze volksgezondheid, onze gezondheidzorg en onze ziekteverzekering. Vanaf eind 2020 zullen ze ook samen wonen, wat de samenwerking enkel kan versterken. Tot dat moment staan de drie instellingen tot uw dienst op hun gekende adres met de huidige contactmogelijkheden.

Contact

Communicatiecel RIZIV: communication@riziv.fgov.be, +32(0)2 739 78 67
Jan Eyckmans, woordvoerder FOD Volksgezondheid: 0495/25.47.24
Afdeling Communicatie, FAGG: comm@fagg.be – +32(0)2 528 40 12