Telegeneeskunde en mHealth-toepassingen: Workshop op 21 juni 2019

Datum
Van 21 juni 2019 (09:30) Tot 21 juni 2019 (13:00)
Locatie
Conferentiecentrum Bluepoint Brussels, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel
Zorgverlener; Verzorgingsinstellingen en-diensten; Ziekenfondsen; Industrie; Patiënt; Andere overheidsinstellingen;
Inschrijving
Via mail op
mobilehealth@riziv-inami.fgov.be


Op vrijdag 21 juni 2019 van 9u30 tot 13u00 organiseert het RIZIV een workshop over telegeneeskunde en mHealth-toepassingen. Tijdens deze interactieve workshop brengen we de verschillende betrokken partijen samen om na te denken over de opportuniteiten, bekommernissen en praktische invulling van geneeskunde op afstand in het Belgisch zorgmodel.

Programma

09u00 
Onthaal met koffie en ontbijtkoeken

09u30
Inleidende beschouwingen

09u45 
Het juridisch en administratief kader van telegeneeskunde en mHealth-toepassingen. Resultaten van een studie uitgevoerd i.o.v. het RIZIV.
Spreker: Meester Julie Hantson

10u20
Bouwstenen voor een beleidsplan met standpunten een aanbevelingen van :

 • De ondernemingen
 • De zorgverleners
 • De verzekeringsinstellingen
 • De patiëntenorganisaties
 • De overheid

De verschillende stakeholders werd gevraagd aan te geven welke concrete elementen en stappen nodig zijn om telegeneeskunde en mHealth in ons land concreet gestalte te geven en welke de verantwoordelijkheden zijn van de verschillende partners.

11u45 
Interactieve discussie met het publiek

Op basis van de suggesties van de stakeholders zullen de verschillende aspecten (juridisch, financieel, administratief, zorgorganisatorisch, besluitvorming, …) verder in kaart worden gebracht en zullen een aantal prioriteiten worden opgelijst.
Moderator: Prof. Pascal Verdonk

12u45 
Conclusies

13u00 
Lunchbuffet

Praktische info

 • Datum
  Vrijdag 21 juni 2019 van 09u30 tot 13u00

 • Plaats
  Conferentiecentrum Bluepoint Brussels
  A. Reyerslaan 80
  1030 Brussel
  Routeplan

 • Inschrijvingen
  Tot en met 17 juni 2019 om 12u00 via mobilehealth@riziv-inami.fgov.be

Contacten

Laatst aangepast op 05 juni 2019