Symposium: Verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging 18 juni 2019

Datum
Van 18 juni 2019 (08:30) Tot 18 juni 2019 (13:00)
Locatie
,
Ziekenfondsen; Zorgverleners; Andere overheidsdiensten;
Inschrijving
Via mail op

Op dinsdag 18 juni 2019 werden tijdens een symposium enkele recente studies toegelicht over de verhoogde tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering. Deze studies bevatten een aantal elementen die stof tot nadenken bieden over zowel de visie op de verhoogde tegemoetkoming als de meer technische aspecten ervan.

Dit symposium werd georganiseerd door de Directie juridische zaken en toegankelijkheid van de Dienst voor geneeskundige verzorging en de Directie controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en archivering van gegevens van de Dienst voor administratieve controle van het RIZIV.

U vindt hieronder de link naar de verschillende presentaties. Het rapport “Vergelijkende studie inkomensgerelateerde sociale voordelen: best practices” zal gepubliceerd worden na bespreking in het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging

Evaluatie proactieve flux

Karlien Van Hellemont, Adviseur van de Directie controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en archivering van gegevens van de Dienst voor administratieve controle van het RIZIV

De impact van de proactieve flux en de verhoogde tegemoetkoming op gezondheidszorguitgaven

Raf Van Gestel, Department of Applied Economics and Department of Health Systems and Insurance, Erasmus University Rotterdam

Vergelijkende studie inkomensgerelateerde sociale voordelen: best practices

Jennifer Hernould et Dorothée Nevens, Attachés van de Directie juridische zaken en toegankelijkheid van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV

Contacten

Laatst aangepast op 24 juni 2019