Studiedag “PROMES : Een nieuw instrument voor de projectie van de ZIV-uitgaven geneeskundige zorg »

Datum
Van 21 november 2017 (09:30) Tot 21 november 2017 (16:00)
Locatie
Auditorium Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel
Inschrijving
Via mail op
Via formulier op
Via de website van het Federaal Plan bureau


In 2015 werd in België bijna 1/3 van de sociale uitgaven besteed aan geneeskundige zorg. Om een beter inzicht te krijgen in de factoren die de evolutie van die uitgaven bepalen, hebben het RIZIV en het Federaal Planbureau het projectiemodel PROMES (PROjecting MEdical Spending) ontwikkeld.

Tijdens de studiedag van 21 november licht het onderzoeksteam de simulatiemogelijkheden van PROMES toe. Er is dan ook een voorstelling van een buitenlands projectiemodel, bij wijze van voorbeeld.

  • Wat zijn de directe en afgeleide effecten van een aanpassing van remgelden op het zorggebruik en de uitgaven die ermee samenhangen?
  • Hoe veranderen de GVU-uitgaven onder invloed van wijzigingen in de prevalentie van bepaalde chronische aandoeningen?
  • Wat is het effect van de vergrijzing van de bevolking op de totale uitgaven?

Het zijn 3 voorbeelden van uitgavenramingen en impactstudies die het RIZIV en het Federaal Planbureau kunnen verkrijgen dankzij het PROMES-model.

Het model projecteert de GVU-uitgaven voor geneeskundige zorg op basis van de samenhang tussen het zorggebruik en de patiëntkenmerken. Het model laat ook toe om simulaties uit te voeren van het effect van beleidsmaatregelen.

PROMES infobrochure

Presentaties van de sprekers

Modellering van gezondheidszorguitgaven
Peter Willemé - Federaal Planbureau

Projecties van de gezondheidsuitgaven in Frankrijk: methodes en modellens
Thierry Grignon - Direction générale du Trésor (FR)

PROMES: overzicht en modelstructuur
Joanna Geerts - Federaal Planbureau

PROMES: Projectie van de exogene variabelen
Karel Van den Bosch - Federaal Planbureau

Uitgavenprojecties bij de begrotingscyclus en bij de ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid
Mickael Daubie en Johan Peetermans - RIZIV

PROMES: simulatieresultaten
Joanna Geerts - Federaal Planbureau

Contacten

Laatst aangepast op 24 november 2017