Seminarie: Arbeidsongeschiktheid in plaats van terugkeer naar werk: Onbedoelde gevolgen van beschikbaarheidscontrole van werkzoekenden in België

Datum
Van 24 april 2019 (09:30) Tot 24 april 2019 (11:30)
Locatie
RIZIV – Vergaderzalen J. en H. Van Eyck, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel
Inschrijving
Via mail op
Secr-uitk-dirgen@riziv-inami.fgov.be


Seminarie over het onderzoek door Dulbea ULB in opdracht van het RIZIV over de relaties tussen de controle op de beschikbaarheid van werklozen en onvermogen om te werken.

Bestemd voor ziekenfondsen, werknemers- en werkgeversorganisaties, universiteiten.

Arbeidsongeschiktheid in plaats van terugkeer naar werk

In België is de invaliditeitsgraad de afgelopen vijftien jaar gestaag toegenomen en in 2016 bedroeg deze 8,9%. Hoewel deze opwaartse trend is waargenomen in veel OESO-landen (waaronder Frankrijk, de VS en Noorwegen), zijn de mechanismen die deze stijging veroorzaakten nog steeds slecht begrepen.

Octave De Brouwer, Elisabeth Leduc en Ilan Tojerow (Dulbea), ULB en Solvay Business School) stellen hun onderzoek in opdracht van het RIZIV aan u voor.

“In dit artikel gaan we dieper in op de rol die het verhogen van het zoeken naar werk in de gebruikersinterface zou kunnen spelen bij het vergroten van de instroom in arbeidsongeschiktheid. We bestuderen in het bijzonder het effect van het opzetten van een programma om het zoeken naar werk te volgen, dat in de jaren 2000 voor langdurig werklozen van kracht werd, tot de kans om arbeidsongeschikt te worden. Om het causale effect van dit programma in te schatten, exploiteert onze identificatiestrategie het feit dat alleen werklozen jonger dan 50 jaar werden onderworpen aan de controleprocedure tussen 2006 en 2013. We gebruiken daarom een methode van regressie door discontinuïteit (RD), die bestaat uit het schatten van de discontinuïteit van de entry rate voor invaliditeit bij de overgang van 50-jarige leeftijd naar langdurig werkzoekenden.”

Onbedoelde gevolgen van beschikbaarheidscontrole en zoeken naar werk in België

Deze resultaten geven aan dat controle op het zoeken naar een baan negatieve gevolgen voor de werklozen kan hebben doordat een deel van hen de arbeidsmarkt verlaat en een verschuiving in de overheidsuitgaven van de werkloosheidsverzekering naar ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Meer informatie

Contacten

Laatst aangepast op 01 april 2019