Conferentie over de hervorming van het koninklijk besluit nr. 78

Datum
Van 28 september 2016 (13:15) Tot 28 september 2016 (17:10)
Locatie
Brussels44Center, Kruidtuinlaan 44, 1000 Brussels


Na 50 jaar zal het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen vervangen worden door een nieuw wettelijk kader dat de verdeling van de bevoegdheden binnen de gezondheidszorg hertekent. Er wordt ook ingezet op kwaliteitsgaranties. Een interdisciplinaire gezondheidszorg is immers een gezondheidszorg die met competente zorgverleners erop gericht is kwaliteitsvolle zorg aan te bieden aan de patiënt, op maat van de patiënt en met de patiënt. Kom kennis nemen van de concepten van deze hervorming.

Programma

 
​13:15 Onthaal
14:00 Welkomstwoord – C. Decoster – Voorzitter a.i. van de FOD Volksgezondheid
14:10 ​Inleidende toespraak van mevrouw de Minister van sociale Zaken en Volksgezondheid – M. De Block
14:30 Historiek en krachtlijnen van de hervorming – K. Vandewoude
14:50 ​Nieuwe concepten in de uitoefening van gezondheidszorg en zorgpraktijk/1 – T. Goffin
​15:20 Koffiepauze
​15:45 Nieuwe concepten in de uitoefening van gezondheidszorg en zorgpraktijk/2 – T. Goffin
16:10 Hervorming van de adviesorganen – K. Vandewoude
16:30 ​Q&A
16:50 Voorstelling van de publieke consultatieronde – P. Facon
​17:10 Receptie - einde


Inschrijving

Het aantal plaatsen is beperkt, gelieve uw aanwezigheid te bevestigen  via startconference28092016@health.belgium.be.

Praktische informatie

  • Simultane vertaling
  • Er zijn geen gereserveerde parkeerplaatsen voorzien.

Laatst aangepast op 02 september 2016